Administrācijas un speciālistu kontakti

Direktore Ināra Oļena (tālr. 29130297)

Vecākā audzinātāja Vēsma Eida (tālr. 29905267)

Direktores vietniece izglītības jomā Zane Kūlaine (tālr. 26536487)

Direktores vietniece izglītības jomā Lāsma Millere (tālr. 29187505)

Direktores vietniece izglītības jomā Inese Andersone (tālr. 28216124)

Direktores vietniece izglītības jomā Līga Pakalne (tālr. 29681689)

Psiholoģe Inese Birģele (tālr. 26513278)

Sociālais pedagogs Daiga Cīrule (tālr. 26391905)