Atbalsts skolēniem

Atbalsts skolēniem
Psihologa konsultācijas
Psihiatra konsultācijas
Skolas medmāsas
Sociālais pedagogs
Logopēdi

Skolēniem pieejamas nodarbības
Mūzikas terapija
Kanisterapija
Montessori
Dabas vides estētikas studija
Sensorā istaba
Silto smilšu iekārta