Interaktīvs tests augļu nosaukumu apguvei - pārbaudei krievu valodā
Interaktīvs tests augļu un dārzeņu nosaukumu apguvei - pārbaudei krievu valodā

\

Interaktīvos testus sagatavojusi skolotāja Jolanta Zorgenberga

Pārbaudes/darba lapas literatūrā 5.,6.klasēm

Tēma: "Fragmenti no populāriem cittautu rakstnieku darbiem" A.Lindgrēnes, "Pepija atrod kukarambu" un "Lenenbergas Emīla jaunie nedarbi".

Uzdevumu krājums matemātikā 5.klasei

Darbā iekļautas tēmas: Laika mēri, to sakarības. Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Saskaitīšana, atņemšana 1000 apjomā ar un bez pārejas citā šķirā rakstos. Skaitļi un darbības ar tiem. Izteiksmes, saistītais pieraksts. Teksta uzdevumi. Daļas. Ģeometrijas viela – taisnstūris, trijstūris. Perimetrs.

Uzdevumu krājums latviešu valodā 5.un 6. klasei

Īpašības vārdi. Darbības vārdi. Vietniekvārdi. Darbā iekļauta teorija, atgādnes, palīgmateriāli, uzdevumi katrai tēmai par vārdšķirām.

Materiālus sagatavoja skolotāja Laura Beļaka – Bernāne

Īstenojot starpdisciplināro mācīšanas pieeju jeb starppriekšmetu saikni, izveidota mācību stunda latviešu literatūrā/ matemātikā par tēmu K. Skalbe "Pasaka par Vērdiņu." Nauda un tās vērtība. Viduskurzemes pamatskola - attīstības centrs 5.a klase. Skolotājas L. Beļaka - Bernāne un Z. Olte
Matemātika ar Evelīnu

9.klases matemātikas blogs - teorija un videopamācības uzdevumu pildīšanai.

Rakstīto burtu kartītes
Ciparu rakstīšana/pārvilkšana
Patskaņi tekstā

Bloga autore: Evelīna Litkina

Interaktīva spēle krāsu atpazīšanai

Sagatvojusi pirmsskolas skolotāja Eva Tauriņa

Loto “Atpazīsti emocijas!”

Spēle domāta pirmsskolas vecuma bērniem, atpazīt prieku un bēdas. Izmantot latviešu valodas, sociālo zinību rotaļnodarbībās.

Attīstošā spēle “Kas kuram garšo”

Nosauc dzīvnieku, putnu, tā ēdienu, kārumu. Var arī izmantot kā loto, kartiņas sagriežot. Spēle domāta pirmsskolas, sākumskolas bērniem.

Krāsu ritma kartītes

Atpazīsti krāsas, nosauc tās. Izkrāso, izliec ritmu atbilstoši paraugā redzamajam. Spēle izmantojama latviešu valodas , matemātikas jomā pirmsskolā, sākumskolā.

Augļu, dārzeņu attēlu kartītes

Savilkt kontūras. Nosaukt, atpazīt attēlā redzamo. Atpazīt krāsu, izkrāsot pēc parauga. Sagriežot, izmantot kā spēli- loto.

Attēlu kartiņas uzmanības treniņam "Atrodi trūkstošo daļu!"

Nosauc attēlā redzamo! Atrodi trūkstošo daļu, nosauc to, piezīmē. Izkrāso!

Sagatvojusi pirmsskolas skolotāja Eva Tauriņa

Idejas/ vingrinājumi dažādu prasmju attīstīšanai (latviešu valoda, literatūra, matemātika, dabas zinības, rokdarbi, sociālās zinības). Pirmsskola, sākumskola.

Materiālu sagatavoja skolotāja Kristīne Roķe

Interaktīvs materiāls vārda pirmās skaņas apgūšanai

Materiālus sagatvojusi logopēde Ieva Dēliņa

Vingrinājumi logopēdijā
Čiekuru alfabēts
Vingrinājumi elpošanas aparāta nostiprināšanai
Tīrām rociņām
Transporta alfabēts
Ķepu patruļa

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Korekcijas nodarbība logopēdijā

Tēma: ķ-č diferencēšana. Mērķis: pilnveidot skaņas Ķ- Č diferencēšanas iemaņas, rosināt šīs skaņas pareizi izrunāt un lietot.

Sagatavoja I.Beļaka – Bernāne

Saliec pēc dotā parauga!

Uzmanības spēle.Printājamas kartiņas ar dažādiem galda piederumu izvietojumiem, kas jāsaliek pēc parauga.

"Piecas maņas"

Sajūtu spēle - loto "Piecas maņas." Printējamas kartiņas, kur katrai maņai jāatrod pareizais attēls.

Spēles sagatavoja skolotāja Eva Tauriņa

"Dēka lazdu kalnā"

Ilustrējams stāsts ar uzdevumiem latviešu valodā.

Dažādi uzdevumi ar burtu kartītēm

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Putni

Printējamas darba lapas latviešu valodā par tēmu "Putni." Dažāda veida uzdevumi.

Svētki

Krāsaini, printējami uzdevumi par tēmu "Lieldienas."

Profesijas

Darba lapas tēmai "Profesijas." Apakštēma "Teikuma veidošana."

Darba lapas latviešu valodā. Tēma - transports.
Kukaiņi pļavā. Darba lapas burtu, vārdu, lasītprasmes apguvei.

Uzdevumus sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Profesijas

Metodisko materiālu var izmantot kā uzskates līdzekli pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem valodas jomā,sociālo zinību jomā.

Kas sader kopā?

Materiāls pirmsskolai un sākumskolai valodas un sociālo zinību jomā. Attēlu kartiņas izpratnes veicināšanai par priekšmetu pielietojumu sadzīvē, likumsakarībām starp priekšmetiem. Uzdevumi: Izgriezt attēlus atsevišķi, meklēt un salikt 2 saderīgo priekšmetu attēlus. Nosaukt un raksturot pielietojumu sadzīvē.

Spēle "Krāsainās puķītes"

Materiāls izmantojams pirmsskolas vecuma bērniem valodas jomā, matemātikas jomā, vizuālās mākslas jomā.

Mācīsimies alfabētu!

Printējams materiāls pirmsskolai un sākumskolai alfabēta lielo un mazo burtu apguvei. Uzdevumi:Katrā attēlā redzamam lielam burtam pretī pielikt mazo burtiņu.Izrunāt precīzi skaņu un atpazīt attēlā redzamo.

Skaitīsim dzīvo radību!

Materiāls pirmsskolai un sākumsskolai dabas jomā, valodas jomā, matemātikas jomā. Uzdevumi: Atpazīt un nosaukt kukaiņus. Skaitīt un salīdzināt. Kā papildus materiālu var izmantot ciparus no 1 – 10.

Lieldienas

Metodiskais materiāls pirmsskolai.Mācību jomas: valodas joma, matemātikas joma, vizuālā joma.

Materiālus sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lielais sākuma burts. Pasakas un stāsti lasīšanai. Vārdu veidošana. Zilbes. Teikuma noraksts. Parunas. Vārdu pāri. Pirkstiņu rotaļas.

Pavasaris. Lasa, stāsta tuvu tekstam. Noraksts no teksta. Stāsta veidošana, ja dots pirmais sākuma burts. Patskaņu ievietošana vārdā. Līdzskaņu ievietošana vārdā. Zilbes. Pabeidz teikumus. Lielais sākuma burts. Darbības vārdi. Salīdzinājumi, parunas. Vārdu pāri. Pirkstiņu rotaļas.

Salīdzināt liekot zīmes > , < vai =. Raksti ciparus! Ģeometriskās formas. Saskaitīšana, atņemšana 20 apjomā. Teksta uzdevumi ( par tik vairāk, par tik mazāk). Mērvienības.

Darbības 100 apjomā ar pāreju un bez pārejas otrā desmitā. Nezināmā aprēķināšana. Teksta uzdevumi ar divām darbībām. Desmiti, vieni. Skaitļa kaimiņi. Salīdzināšana. Saistītais pieraksts. Mērvienības.

Nosaukti skaitļi. Skaitļa kaimiņi. Rēķinam rakstos. Teksta uzdevumi. Aprēķināt nezināmo. Saistītais pieraksts. Romiešu cipari.

Materiālus – darba lapas sagatavoja skolotāja  Ina Zute

Metodiskais materiāls “Mājoklis”

Mērķis: Veidot priekšstatu par pareizi iekārtotu mājokli. Uzdevumi: Prast sadalīt un raksturot mājokli darbības zonās.  Izveidot priekšstatu par pareizi iekārtotām telpām.  Radīt priekšstatu par pareizi izvietotajām ierīcēm un iekārtām. Materiāls paredzēts mājkalpotāju programmas apguvei. Izstrādāja: skolotāja Ineta Immere

Interaktīvs mācību līdzeklis valodas mācībās
Logopēdes Adrijas Brantevicas mājas lapa

Spēles, vingrinājumi, noderīgas saites valodas mācīšanās procesā

Vingrinājumus sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Printējamas darba lapas logopēdijā, latviešu valodā

Darba lapas: trūkstošo alfabēta burtu ievietošana, antonīmu pāri, kļūdaini ierakstīto vārdu labošana.

Darba lapas ar Widgit attēliem

Vārdu robežu noteikšana.

Darba lapas sagatavoja logopēde Adrija Brantevica

Relaksējošo vingrinājumu komplekss, strādājot meža darbus
Stiepšanās vingrinājumi
Vingrinājumi kaulu sistēmas nostiprināšanai
Vingrojumu komplekss VFS
Vingrojumu komlekss rīta rosmei

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotājs Juris Špiguns

"Dzīvība pļavā"-trīs sajūtu vingrinājumi dabā
Spēle ar metamajiem kauliņiem "Vingrojam kopā!"
Basketbols. Sporta spēļu vingrinājumu pamatelementi (bumbas pārvaldīšana, piespēles, metieni)
Vingrinājumi mājas apstākļos bērniem ar īpašām vajadzībām
Fiziskie vingrinājumi pēdas muskulatūrai

Rīta rosme bērniem ar kustību traucējumiem

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

VFS vingrinājumu komplekss
"Sērkociņu kastītes izaicinājums"
12 vingrojumu komplekss "Dzīvnieki"
Meža māku pulciņa 5x izaicinājums

Vingrinājumus/ izaicinājumus sagatavojis sporta skolotājs Didzis Skuška

Uz aktīvu un radošu darbību skolēnus (un arī skolotājus) aicina skolotājas Kintija un Zane:)

Transports

Augļi un dārzeņi

Dabas ritums

Sporta veidi, aktivitātes

Kas, kur iederas?

Printējams materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Var pielietot jebkura vecuma izglītojamiem, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas un intereses. Runas attīstīšana. Vārdu krājuma paplašināšana. Mācību jomas: – sociālās zinības – valoda – matemātika – rokdarbi – dabaszinības – vizuālā māksla.

Kas kuram pieder?

Printējams materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Var pielietot jebkura vecuma izglītojamiem, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas un intereses. Rokas sagatavošana rakstīšanai. Runas attīstīšana. Vārdu krājuma paplašināšana. Mācību jomas: – sociālās zinības – valoda – matemātika – rokdarbi – dabaszinības – vizuālā māksla izmantojamie materiāli uzdevuma veikšanai: – rakstāmpiederumi – plastilīna bumbiņas ( pašu gatavotas) – graudi, pupas, zirņi u.c. sīki priekšmeti – knaģīši u.c.

Profesijas

Printējams materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Var pielietot jebkura vecuna izglītojamiem, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas un intereses. Rokas sagatavošana rakstīšanai. Runas attīstīšana. Vārdu krājuma paplašināšana. Mācību jomas: – sociālās zinības – valoda – matemātika – rokdarbi – dabaszinības – vizuālā māksla.

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Par un ap putniem

Integrēts mācību materiāls par putniem matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībāsu un rokdarbos. Materiāla autore: Aija Žebeka - Šerbuka

Vasaru gaidot!

Kopā ar Pepiju un viņas draugu Pērtiķīti Nelsonu bērni tiek aizvesti aizraujošā burtu, krāsu, meža, dārza, eksperimentu un "dabas medību" pasaulē.

Materiālu sagatavoja skolotājas Aija Žebeka – Šerbuka un Lelde Lange

Materiāls paredzēts mūzikas stundām. Radošs materiāls pirmsskolas un sākumsskolas bērniem.

Domāšana un domāšanas prasmju mācīšana bērniem

Metodiskajā materiālā ietvertas Dr. Sallijas Vordas un pedagoga Roberta Fišera atziņas par domāšanu un domāšanas prasmju attīstību bērnam. Metodiskais materiāls paredzēts, kā uzskates līdzeklis veicot sociālpedagoģisko darbu.

Identitāte, cilvēka "Es"

Metodiskajā materiālā ietvertas psihiatra un psihoterapeita Artūra Utināna atziņas par identitātes veidošanos, cilvēka ‘’Es’’ veidošanos, emocijas, bailes, uzvedības komponente, dusmas un agresija, bailes, kauns, trauksme, riebums, nicinājums, vainas apziņa, skaudība, interese, prieks un izbrīns. Metodiskajā materiālā izmantota arī Roberta Fišera atziņa. Metodiskais materiāls veidots kā uzskates līdzeklis veicot sociālpedagoģisko darbu.

Cilvēka attīstība un psihe - temperaments, refleksi, instinkti, kognitīvie procesi.

Metodiskajā materiālā ietvertas ārsta psihiatra un psihoterapeita Artūra Utināna un profesora Teodora Hellbrige atziņas par cilvēka attīstību no dzimšanas brīža, par psihes veidošanos, ietverot temperamentu, refleksus, instinktus, kognitīvos proces. Metodiskajā materiālā ietvertas 36 abu autoru atziņas. Metodiskais materiāls paredzēts, kā uzskates līdzeklis veicot sociāpedagoģisko darbu.

Radošā domāšana

Metodiskais materiāls ‘’Radošā domāšana’’ veidots, lasot pedagoga Roberta Fišera un pedagoga Edgara Kramiņa grāmatas. Metodiskajā materiālā esmu apkopojusi sev svarīgākās autoru atziņas, kuras izmantot veicot sociālpedagoģisko darbu.

Vardarbība
Veiksmīga kontakta veidošanas nosacījumi

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)