Автор статьи: Добавляем миниатюру к записи WordPress - урок 16 - Уроки WordPress

Jaunumi skolā

“Dziesmu Ziedi 2019”

, ,

Ar izciliem panākumiem mūsu skolēni, keramikas skolotājas Agneses Fogeles vadībā, piedalījušies Jāņa Dūmiņa Diena – Iedvesmas Stāsts radošo darbu festivālā “Mans Dziesmu Ziedu Iedvesmas stāsts”.
Facebook lapā Jāņa Dūmiņa Diena- Dziesmu Ziedi lasām:
Dārgie draugi mums ir tas gods un prieks publicēt “Dziesmu Ziedi 2019” GADA SIMBOLU!!! Tas šogad radīts Kuldīgā.
Autori: Evija Neilande, Toms Neimanis, Guntis Balodis. Kuldīga.
Radošās grupas vadītāja: Agnese Fogele
Lepojamies!

Nāc ēnot!

,

Pelču speciālā internātpamatskola – attīstības centrs šogad ir „Ēnu devējs”.
Aicinām Jūsu skolas skolēnus ēnot Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra piedāvātās profesijas!
Ēnu dienas laikā pedagogi sniegs skolēniem  teorētisko un praktisko ieskatu par mācību procesu, palīdzes iejusties vienā vai otrā profesijā un sajust vai tā viņiem ir piemērota.
Šajā mācību gadā skola īsteno 3 profesionālās pamatizglītības programmas – ēdināšanas pakalpojumi – 2281102, kokizstrādājumu izgatavošana – 2254304 un mežsaimniecība – 2262300.
Mācību laikā izglītojamajiem ir iespēja saņemt bezmaksas izglītību, ēdināšanu, dzīvot labiekārtotā internātā, praktizēties uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs (projektu ietvaros), mācīties modernos mācību kabinetos, piedalīties interešu izglītības pulciņos.
Par sadarbības iespējām un iespēju apmeklēt skolu lūdzam, informēt elektroniski: evijajakubovska@inbox.lv
Atceraties, ka ēnotāju pieteikšanās beidzas 03.02.2015. Ēnu diena norisināsies 13.02.2019. Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā, “Saules Stari”, Pelču pag., Kuldīgas novads, LV – 3322
Esam pārliecināti, ka Jūs pavadīsiet laiku interesanti un lietderīgi!

Rūķa namiņa iemirdzēšanās svētki

5. decembra novakarē skolas pagalmā skolēnus aicināja un sagaidīja rūķi ar karstu tēju un gardām piparkūkām. Rūķu no Kuldīgas izpildījumā skanīgām dziesmām skanot, skolas pagalmā iemirdzējās daudzkrāsainā lampiņu virtene, vēstot par tuvojošos svētku gaidīšanas prieku.

Mārtiņdienu gaidot

Mārtiņdienas nedēļu pirmdien skolas zālē ieskandināja c klašu skolēni un viņu audzinātāji. Skolēni caur rotaļām “Māte teica Jancīšam”, “Liela skāde notikuse”, “Kas dārzā”, skolotājas Agitas Leontjevas vadībā, mūzikas skolotājām Mārītei Vāverai, Kintijai Valkovskai piepalīdzot ar muzikālo pavadījumu, iepazina latviešu tautas folkloru.
Nedēļas turpinājumā skolēniem bija iespēja pierādīt, ka viņi ir gudrāki un ātrāki par Mārtiņbērniem. Katrai klasei, kopīgi visiem skolēniem, bija jāatmin mīklas, jāteic ticējumi, jāzina tautasdziesmas un jāmēģina precīzi nosaukt, cik skolā Mārtiņi, Mārči, Markusi.
Bibliotekāre Daiga bija sagatavojusi pēcpusdienu par dziedātāja Mārtiņa Freimaņa dzīves stāstu un daiļradi. Latviešu valodas skolotāja Iveta Pucena uzrunājot skolēnus, sacīja, ka katrs cilvēks ar savu dzīvi ir mūsu zemes bagātība- vērtība Latvijā un stāstot Mārtiņa dzīves stāstu, aicināja meklēt katram sevī to labo. Mūzikas skolotāja Inga Dubure kopā ar 6. klases skolēniem bija parūpējusies par muzikālo noformējumu.

Gudrie kubi

Šajā mācību gadā skolā iegādātas jaunas tehnoloģijas, interaktīvs risinājums  iMO-LEARN gudrie kubi. Izaicinājums gan skolēniem, gan skolotājiem- ieviest jaunākās tehnoloģijas mācību procesā.
Skolotāja Ginta Bukāte aicināja kolēģus uz atklāto nodarbību, kurā ar 9. klases skolēniem demonstrēja iMO-LEARN gudro kubu pielietojumu. Kā pastāstīja skolotāja, gudro kubu izmantošana dažādo mācību procesu, sniedz interesantu veidu, kā apgūt mācību vielu, attīstīta sadarbības prasmes, rod iespēju ieviest fiziskās aktivitātes jebkurā mācību priekšmetā, ļauj interaktīvi mijiedarboties ar digitālo saturu.
Nodarbība izvērtās aizraujoša gan skolēniem, gan skolotājiem, kuri pēc nodarbības vērošanas paši vēlējās izmēģināt un veikt uzdevumus ar gudrajiem kubiem. Interese par visu jauno skolēnos vienmēr izraisa patiesu aizrautību, skolotāja uzdevums pārvērst to reālā rezultātā.

Jaunas iespējas

Skolas galdniecībā jauns izaicinājums un jaunas iespējas, jo iegādāta CNC gravēšanas iekārta.
Ar šo iekārtu kokā var iegravēt un iededzināt tekstu, logo, simbolus, zīmējumus.
Kokapstrādes skolotājs Edgars Saliņš ar prieku izmēģināja jauno iekārtu un ir gatavs apmācīt skolas topošos galdnieku palīgus.
Vēlam daudz jauku ideju un labu pielietojumu!

Lepojamies!

Sveicam skolotājas Agitu Gerasimoviču, Ritu Jakobsoni, Ilutu Plikgalvi, Inesi Sausserdi- Čīmu, Daigu Vidmani ar nokārtoto kvalifikācijas eksāmenu un piešķirto kvalifikāciju Pavārs!
Piešķirtā kvalifikācija atbilst otrajam profesionālās kvalifikācijas līmenim. Vēlam skolotājām veiksmi turpmākajā darbībā!