Автор статьи: Добавляем миниатюру к записи WordPress - урок 16 - Уроки WordPress

Vecākiem

Meistarklase

,

25. janvārī pedagogiem bija iespēja piedalīties direktores vietnieces metodiskajā darbā Līgas Kuršinskas vadītajā meistarklasē “Dabas vides estētika mācību vidē”.
L. Kuršinska interesentus iepazīstināja ar studiju, tās ideju, materiāliem, dažādām idejām darbam ar smiltīm un arī atbildēja uz iepriekš iesūtītajiem jautājumiem, piemēram, kā iekārtot dabas stūrīti, kā iemācīt bērnam saudzīgi vākt dabas materiālus. Skolotājas no Liepājas un Kuldīgas, kuras izmantoja iespēju piedalīties meistarklasē, darbojās ļoti ražīgi-tapa dažādi darbiņi, radās daudz ideju ikdienas darbam. Dalībnieces pēc nodarbības bija ieinteresētas turpināt radoši darboties un apmeklēt kursus, tālāk izglītojoties šajā jomā.

Vecāku atbalsta pasākums “Vizuālās mākslas meistarklase"

,

Pagājusi kārtējā piektdienas pēcpusdiena, kad vecāki bija aicināti uz kopīgu darbošanos, lai apgūtu jaunas prasmes un iemaņas.
Šoreiz vecākiem bija piedāvāta iespēja gleznot savam priekam. Vizuālās mākslas skolotāja Ineta Immere iedvesmoja vecākus, ierādīja guašas krāsas izmantošanas tehniku un sniedza vērtīgus padomus ainavu glezniecībā. Sākumā, baidoties kļūdīties, bet vēlāk jau ar drošākiem otas triepieniem, vecāki ar lielu aizrautību radīja savus mākslas darbus. Skolēnu vecākiem ļoti patika nodarbība un viņu ieteikums bija tikties reizi mēnesī vizuālās mākslas meistarklasē. Paldies vecākiem par aktīvu dalību un pozitīvu noskaņojumu!

Uzmanību, skolēnu vecākiem!

14898415_344500969234641_3760087495592964474_nATBALSTS ĢIMENĒM, KURĀS AUG BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM UN NOTEIKTU INVALIDITĀTI
Lai bērns un tā vecāki bez maksas varētu saņemt sev nepieciešamos sociālās rehabilitācijas, rehabilitaloga, psihologa pakalpojumus, kā arī fizioterapiju un iespēju piedalīties izglītojošās atbalsta grupās,
visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos tiek pieņemti iesniegumi no ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti,
lai uzsāktu individuālu bērna vajadzību izvērtēšanu un sniegtu augstāk minētos atbalsta pakalpojumus gan bērnam, gan to likumiskajiem pārstāvjiem.

Pēc iesnieguma saņemšanas vispirms tiks veikta bērnu individuālu vajadzību izvērtēšana, kuru veiks īpaši apmācīti sociālie darbinieki, sadarbībā ar psihologu, ergoterapeitu vai fizioterapeitu, balstoties uz noteiktu izvērtēšanas metodiku.

Balstoties uz izvērtēšanas rezultātiem, katram bērnam tiks sagatavots individuāls atbalsta plāns, kurā būs iekļautas rekomendācijas par bērna ikdienas vajadzībām un attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem, tai skaitā atbalsta pakalpojumiem vecākiem. Pamatojoties uz atbalsta plānos rekomendēto, ģimene varēs saņemt noteiktus pakalpojumus bez maksas:

 • Bērniem – četrus no individuālā atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes;
 • vecākiem – divus no šādiem atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem, katru no tiem ne vairāk kā 10 reizes: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās;

Pakalpojumu izmaksas līdz 2022. gada beigām tiks segtas no projekta “Kurzeme visiem” līdzekļiem, kas tiek īstenots Kurzemē kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa ar mērķi ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.

 • Aizputes novada Sociālais dienests
  Avotu iela 2, Aizpute
  Darba dienās 9:00-16:00

Mairīte Alfuse, pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” direktore
tel. 26450584; e-pasts: soc@aizpute.lv

 • Alsungas novada Sociālais dienests
  Pils iela 1., Alsunga
  Pirmdienās-ceturtdienās 8:00 – 17:00,
  Piektdienās 8:00-15.00
  Maira Baumane, Sociālā dienesta vadītāja
  63321307, 27807982; e-pasts: socialie@alsunga.lv
 • Brocēnu novada Sociālais dienests
  Skolas iela 10, Brocēni, tel. 63807296
  Darba dienās plkst.9:00 – 17:00
 • Dundagas novada Sociālais dienests
  Talsu iela 7, Dundaga, tel. 63226745
  pirmdienās plkst. 9.00–12.00, 13.00–18.00,

trešdienās plkst. 9.00–12.00, 13.00–16.00,

piektdienās plkst. 9.00–12.00,

 • Durbes novada Sociālais dienests
  Oksana Strēle, Sociālā dienesta vadītāja
  63498072, 28386015; e-pasts: oksana.strele@durbe.lv
 • Grobiņas novada Sociālais dienests
  Lielā iela 76, Grobiņa, tel. 63497953
  Mairita Krētaine, Sociālā dienesta vadītāja
  28619983; e-pasts: mairita@grobinasnovads.lv
 • Kuldīgas novada Sociālais dienests
  Dzirnavu iela 9, Kuldīga
  Ineta Eņģele, Sociālā dienesta sociālais darbinieks
  63350605, 27020733; e-pasts: ineta.engele@kuldiga.lv
 • Liepājas pilsētas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
  Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, tel. 634 89655
  Pirmdienās, otrdienās, piektdienās 9.00 – 16:00

Ceturtdienās 10.00 – 18.00

 • Mērsraga novada Sociālais dienests
  Lielā iela 53, Mērsrags, tel. 63237708
  Darba dienās plkst.9:00 – 17:00
 • Nīcas novada Sociālais dienests
  Bārtas iela 6, Nīca, tel. 63489489
  Darba dienās plkst.9:00 – 15:00
 • Pāvilostas novada Sociālais dienests
  Dzintaru iela 73, Pāvilosta, tel. 63484560
  Darba dienās plkst.9:00 – 16:00
 • Priekules novada Sociālais dienests
  Ķieģeļu iela 7, Priekule
  63461009, 26609076
 • Rojas novada Sociālais dienests
  Celtnieku iela 6, Roja, tel. 63269551
  Darba dienās plkst.9:00 – 17:00
 • Rucavas novada Sociālais dienests
  “Līvas”, Dunikas pag., Rucavas novads
  63453381; 29904301
 • Saldus novada Sociālais dienests
  Slimnīcas iela 3, Saldus, tel. 63807666
  Pirmdienās 8.00 – 12.00 13.00 – 18.00

Ceturtdienās 8.00 – 12.00 13.00 – 15.00

 • Skrundas novada Sociālais dienests
  Kalēju iela 4, Skrunda, tel. 63331296
  Darba dienās plkst.9:00 – 17:00
 • Talsu novada Sociālais dienests
  Kareivju iela 7, 104.kab, Talsi
  26310126, 63237680
  vai pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka
 • Vaiņodes novada Sociālais dienests
  Raiņa aleja 23A, Vaiņode, tel. 63484915
  Darba dienās plkst.8:30 – 17:00
 • Ventspils novada Sociālais dienests
  Ūdens iela 15, Ventspils, tel. 63620510
  Darba dienās plkst.9:00 – 16:00
  vai pagastu pārvaldēs pie sociālā darbinieka
 • Ventspils pilsētas Sociālais dienests
  Raiņa ielā 10 vai Talsu ielā 39, Ventspils
  Darba dienās plkst. 9:00 – 17:00
  63226745

 

 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
projekta “Kurzeme visiem” sabiedrisko attiecību speciāliste

inese.silina@kurzemesregions.lv