ES ERASMUS+ PROGRAMMA arodkursu audzēkņiem

Projekts: Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai.
Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060174
Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra
Partneri: Training Vision Ltd, Lielbritānija; IUB “Global ideas , Lietuva
Mērķis: Arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, personiskās izaugsmes veicināšana.
Projektā paredzētās aktivitātes:
Trīs programmas “’Ēdināšanas serviss” audzēkņu prakse IUB “Global ideas”, Viļņā, Lietuvā, no 2020. gada 4. marta līdz 2020. gada 4. aprīlim.
Viena programmas “Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņa un divu  programmas  “Mežsaimniecība” audzēkņu prakse “Training Vision Ltd”, Lielbritānijā no 2020. gada 30. janvārim līdz 2020.gada 21. februārim.

Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada 1. jūnijs – 2020. gada 31. maijs
Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803

Audzēkņu prakse Training Vision Ltd Lielbritānijā


File

Projekts: Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana.
Projekts Nr.  2020-1-LV01-KA102-077314
Projekta finansētājs: Valsts Izglītības attīstības aģentūra
Partneri:  InterCollege, Dānija; IUB “Global ideas , Lietuva
Mērķis: Arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana, konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, personiskās izaugsmes veicināšana.
Projektā paredzētās aktivitātes:
Trīs programmas “’Ēdināšanas pakalpojumi” audzēkņu prakse IUB “Global ideas”, Viļņā, Lietuvā, no 2021. gada martā-aprīlī.

Divu   programmas  “Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņu prakse InterCollege”, Dānijā,  2021. gada martā.

Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūnijs – 2021. gada 31. maijs
Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tālr.28910803