Pedagogu sagatavotība darbam ar skolēniem ar īpašām vajadzībām (A, 8 st.)