Metodes un paņēmieni mācību procesa realizēšanā bērniem ar mācīšanās traucējumiem (A, 24 stundas)