Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums integrētiem izglītojamiem ar mācīšanās un garīgās attīstības traucējumiem (A, 24 stundas)