Krāsaino smilšu spēles (A, 6 stundas)

Programmas mērķauditorija: pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, speciālās izglītības pedagogi, logopēdi, sociālie pedagogi.

Programmas mērķis: pirmskolas, sākumskolas, pamatskolas, speciālās izglītības pedagogiem, logopēdiem, sociāliem pedagogiem un logopēdiem sniegt jaunas zināšanas un inovatīvas pedagoģiskas idejas par krāsaino smilšu izmantošanu izglītojošās nodarbībās, tematiskos un audzināšanas pasākumos.

Programmas uzdevumi: programmā paredzēts veikt radošus un iztēles vingrinājumus, apgūt krāsaino smilšu spēles, izzināt smilšu krāsošanas nianses.

Satura apraksts:

Bērna un Dabas saskarsmes procesa būtība. (Lekcija, aktīvā klausīšanās)
Smilšu krāsošanas nianses. (Praktiskais darbs, grupu darbs)
Krāsaino smilšu spēles, darbi plaknē un telpā. (Praktiskais darbs, grupu darbs)
Radoši un iztēles vingrinājumi, dalīšanās pedagoģiskajā pieredzē. (Situāciju analīze, diskusija)
Programmas īstenošanas plāns: lekcija, aktīvā klausīšanās, diskusija, praktiskais darbs, grupu darbs, situāciju analīzes.

Plānoto rezultātu apraksts: programmas apguve paredz dalībnieku redzesloka paplašināšanu, jaunu iemaņu un prasmju apgūšanu un pielietošanu.

Programmas vadītāja: Diāna Timofejeva, Dabas vides estētikas idejas autore, biedrības “Dabas vides estētikas studijas apvienība” dibinātāja un valdes priekšsēdētāja. Kursu pasniedzēja LU PPMF – skolotāju tālākizglītība.

Programmas apjoms: 6 stundas

Kursa beigās tiek izsniegta apliecība.