Mācību procesa organizēšanas īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem ( A, 36 stundas)