Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālajām vajadzībām pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes un nodrošināšana (A, 36 stundas)