Speciālās izglītības skolotāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar skolēniem, kuriem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi (A, 36 stundas)