Speciālās izglītības skolotāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar skolēniem, kuriem ir viegli garīgās attīstības traucējumi (A, 36 stundas)