Interreg V-A Latvijas-Lietuvas Programma 2014 – 2020, projekta Nr. 379

Projekta nosaukums: IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs)
Projekta akronīms: PERFORM
Projekta partneri:
– vadošais partneris – Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla
– partneris – Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs
Projekta īstenošanas termiņi: 01.03.2018. – 29.02.2020. (24 mēneši)
Projekta mērķis: izveidot bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām ideālu sociālās integrācijas organizācijas modeli, iepazīstot labas prakses piemērus Latvijā un Lietuvā, analizējot problēmas, kā arī pieejamos resursus un zināšanas programmas teritorijās.
Projekta finansējums: kopējais finansējums – 398562,50 EUR (338778,12 EUR – 85 % no ERAF un 59784,38 EUR – 15 % valsts finansējums)
Mērķauditorija: projekta partneru iestādes, skolēni, pedagogi, vecāki, aprūpētāji.
Galvenās projekta aktivitātes:
1. izveidot, pielāgot un publiskot ideālu izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu organizācijas modeli bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
2. 3 starptautisku vasaras nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
3. uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
4. izglītojošu pasākumu organizēšana vecākiem un citiem ģimenes locekļiem;
5. personāla apmācību organizēšana;
6. radīt un ieviest pakalpojumu uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu programmas teritorijā;
7. organizēt skolēnu apmaiņu;
8. izveidot Senses klīniku bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Projekta koordinators (vadošais partneris): Rūta Stankiene , e-pasts: rutastank@gmail.com
Projekta koordinators Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā: Iveta Diržininka, e-pasts: ivetad2013@gmail.com

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs un šī publikācija nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 2019. gada 19.-21. augustā Pelčos  notika Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības projekta LLI-379 „ IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs)” otrais pedagogu un sociālo darbinieku pieredzes apmaiņas  pasākums, kurā piedalījās Kaisiadory’s St. Faustinas  skolas un Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra  pedagogi .

Pieredzes apmaiņas mērķis bija iepazīties ar  Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra izglītības programmām, iestādes darba organizāciju un  piedāvātajām terapijas metodēm. Kaisiadorys St. Faustinas skolas pedagogi piedalījās meistarklasēs Māla studijā, darbojās  Dabas vides estētikas studijā, iepazinās ar Montessori un mūzikas terapijas, kā arī Sensorās istabas piedāvātajām iespējām.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs un šī publikācija nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

No šā gada 1. līdz 10. oktobrim astoņi Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra 9. klases skolēni kopā ar skolotājām Zintu Olti un Sanitu Lugovsku devās apmaiņas programmas braucienā uz Lietuvas Republikas pilsētas Kaišiadorys St. Faustina skolu projekta LLI “IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām” 379 ietvaros.

Brauciena laikā skolēni pilnveidoja sociālās prasmes, sadarbojoties ar Lietuvas skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī apmeklēja dažādus kultūras pasākumus, tā veidojot izpratni par lietuviešu tautas kultūras daudzveidību. Skolēni iepazina Lietuvas tautas mākslu un etnogrāfiju, piedalījās dažādās praktiskās nodarbībās un sportiskās aktivitātēs, tā veicinot izglītojamo integrēšanos sabiedrībā.

Katru dienu skolēni apmeklēja praktiskās nodarbības, kurās zīmēja senās lietuviešu spēka zīmes, ieguva zināšanas par šo zīmju nozīmi un lietošanu kā senatnē tā arī mūsdienās; apguva pamatus tādām senajām daiļamatniecības nozarēm kā filcēšana, sadzīves priekšmetu veidošana no māla un rotaļlietu izgatavošana. Īpašu skolēnu atsaucību un interesi izraisīja maizes cepšana pēc senas receptes.

Vakaros skolēni apmeklēja boulinga centru, kino teātri, kā arī pilsētas bibliotēkā izmēģināja 3D spēles. 

Mājās mobilitātes dalībnieki atgriezās priecīgi un gandarīti par gūtajiem iespaidiem un jauniegūtajiem draugiem.