Mācību programmas

Mācību process skolā tiek organizēts pēc 7 licencētām programmām:

  1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem -21015811
  2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 21015911
  3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem -01015811
  4. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem -01015911
  5. Kokizstrādājumu izgatavošana -2254304
  6. Ēdināšanas pakalpojumi- 2281102
  7. Mežsaimniecība -2262300