Metodiskās komisijas

2019./ 2020. m.g. skolā darbojas šādas metodiskās komisijas:

1. 1. – 4.klašu metodiskā komisija, vadītāja – Silvija Ozola

2. 5. – 9. klašu metodiskā komisija, vadītāja – Ina Zute

3. Internāta skolotāju metodiskā komisija, vadītāja – Dace Ribaka – Gluškova

4. Profesionālās pamatizglītības programmu metodiskā komisija, vadītāja – Evija Jakubovska

5. 21015911 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Aija Žebeka-Šerbuka