Digitālie

AUGĻI, OGAS UN DĀRZEŅI


Interaktīvs mācību materiāls augļu, ogu un dārzeņu apguvei un diferenciācijai. Izmantojams iPad, planšetēs,  datoros.  Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

atminimikluGlossy-Downloads-icon

ATMINI MĪKLU!

Interaktīvs mācību materiāls lasīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs,  datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016).

izlasiGlossy-Downloads-iconIZLASI!

Interaktīvs mācību materiāls ”Izlasi”- lasīšanas prasmju pilnveidei latviešu valodā un logopēdijā. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016).

par lapuPAR LAPU

Nosauc rudens raksturīgāko dabas norisi. Skaties, lasi vai klausies lasījumu. Interaktīvs mācību materiāls ”Par lapu”- lasīšanas, stāstīšanas prasmju pilnveidei latviešu valodā un logopēdijā. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016).

nosakiGlossy-Downloads-iconNOSAKI ATRAŠANĀS VIETU!

Integratīvs mācību materiāls ”Nosaki atrašanās vietu”- materiāls izmantojams latviešu valodā, logopēdijā un matemātikā orientēšanās prasmju pilnveidei, vārdu krājumu paplašināšanai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem. Nosaki figūras atrašanās vietu attiecībā pret otru figūru! Vingrināšanās lietot vārdus, kas norāda vietu (2016).
kur atrodasGlossy-Downloads-iconPRIEVĀRDI

Interaktīvs mācību materiāls ” Prievārdi” – materiāls latviešu valodā un logopēdijā prievārdu apgūšanai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem. Atrašanās vietas noteikšana, lietojot vārdus, kas norāda vietu. Klausīšanās prasmju vingrināšana (2016).
saliec varduGlossy-Downloads-iconSALIKTEŅI

Interaktīvs mācību materiāls ”Salikteņi”- materiāls salikteņu apgūšanai. Divskaņa O izrunas automatizēšana vārdos. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem. Saliktu vārdu veidošana (2016).

produktiGlossy-Downloads-iconPĀRTIKAS PRODUKTU ZINĪBAS

Interaktīvs mācību materiāls – viktorīna kulinārijas un sociālo zinību stundām – mācību līdzeklis Mājturībā un tehnoloģijās – kulinārija, kas palīdz pilnveidot zināšanas par pārtikas produktiem. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros (2016).

majdzGlossy-Downloads-iconMĀJDZĪVNIEKI UN TO MAZUĻI

Animēts mācību materiāls mājdzīvnieku un to mazuļu apguvei. Izmantojams iPad, planšetēs un datoros. Izmantojams sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016).

ddddaaaGlossy-Downloads-iconSNIEGBALTĪTE UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI

Interaktīvs mācību materiāls latviešu valodā, matemātikā un informātikā. Izmantojams iPad, planšetēs un datoros.Izmantojams sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016).

reizGlossy-Downloads-iconInteraktīvs mācību materiāls ‘‘Reizrēķins 2-9”– mācību  materiāls matemātikā  reizrēķina apguvei. Izmantojams iPad, planšetēs un datoros.Izmantojams sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016)

Glossy-Downloads-icon kukulitisInteraktīvs ”Papildmateriāls pasakai ”Kukulītis” – mācību materiāls latviešu val.  un logopēdijā klausīšanās un stāstīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojam pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (2016)


TRANSPORTA LĪDZEKĻI

Digitāls mācību un diagnostikas materiāls pirmsskolas un sākumskolas skolēniem transporta līdzekļu atpazīšanai, nosaukšanai un diferenciācijai, atbilstoši to kustības vietai.

ATRODI ĪSTO ĒNU!

Digitāls mācību un diagnostikas materiāls pirmsskolas un sākumskolas skolēniem – tiek noteiktas un attīstītas skolēnu kognitīvās spējas – sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties.

ĢEOMETRISKĀS FIGŪRAS

Digitāls mācību un diagnostikas materiāls pirmsskolas un sākumskolas skolēniem ģeometrisko formu apguvei.

APAĻO KOKMATERIĀLU SORTIMENTI   Mācību materiāls tēmas ‘’Stumbra apaļo sortimentu veidu apguvei’’ profesionālās pamatizglītības programmā Mežsaimniecība.