Digitālie

Interaktīvs materiāls skaņas/ burta S apguvei

Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Latviešu tautasdziesmas ar pirkstiņvingrinājumiem

Interaktīvs mācību līdzeklis valodas mācībās. Smalkā motorika. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Interaktīvs materiāls skaņas/ burta K apguvei

Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Interaktīva spēle krāsu atpazīšanai

Interaktīvs mācību materiāls krāsu apguvei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Interaktīvs materiāls vārda pirmās skaņas apgūšanai

Interaktīvs mācību materiāls vārda pirmās skaņas noteikšanai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Atrodi īsto ēnu!

Interaktīvs mācību materiāls, kurā katrai lietai un dzīvniekam jāatrod viņa pareizā ēna.Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Papildmateriāls pasakai "Kukulītis"

Interaktīvs papildmateriāls darbam ar pasaku "Kukulītis." Izmantojams stāstījuma veidošanai pēc sižetiskajiem asttēliem, atbilstoši secīgiem notikumiem pasakā. Darbs ar vārda pirmās skaņas noteikšanu.

Izlasi!

Interaktīvs mācību materiāls lasīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Par lapu

Interaktīvs mācību materiāls. nosauc rudens raksturīgāko dabas norisi. Skaties, lasi vai klausies priekšā lasījumu.Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Augļi, ogas un dārzeņi

Interaktīvs mācību materiāls augļu, ogu un dārzeņu apguvei un diferenciācijai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Atmini mīklu!

Interaktīvs mācību materiāls lasīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.