Administrācija

Direktores vietniece izglītības jomā Zane Kūlaine (tālr. 26536487)

Direktores vietniece izglītības jomā Lāsma Millere (tālr. 29187505)

Direktores vietniece izglītības jomā Inese Andersone (tālr. 28216124)