Administrācija

Direktores vietniece izglītības jomā Zane Kūlaine

Direktores vietniece izglītības jomā Lāsma Millere

Direktores vietniece izglītības jomā Inese Andersone