Projekts “Sport without barriers”

ES ERASMUS+Sport   PROGRAMMA
Projekts “Sport without barriers”( Sports bez barjerām)
Nr.   612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP
Projekta finansētājs: Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA)
Partneri: Koordinators – Powiatowy Zespol Obslugi Szkol i Placowek Oswiatowych (Polija), Alytus Dzukija basic school (Lietuva), Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Osob O Specjalnych (Polija), Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs (Latvija)
Mērķis:
Projekta mērķis ir  sociālās atstumtības mazināšana personām ar ierobežotām iespējām, radot apstākļus  sporta un fizisko aktivitāšu veicināšanai.

Projektā paredzētās aktivitātes:

– vides pieejamības analīze sporta objektiem,

– informācijas pieejamības analīze ( t.sk. redzes invalīdiem),

– pedagogu/pasniedzēju kvalifikācijas analīze,

– izpēte par vietējās sabiedrības gatavību pilnvērtīgi piedalīties apmācībās un personu ar invaliditāti  sporta iniciatīvās  partneru valstīs.

Projekta laikā notiks četras sanāksmes, kas tiks apvienotas ar tematiskajiem semināriem un konference, kuras laikā tiks veikta projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu analīze. 
Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. janvāris – 2021. gada 30. jūnijs

Projekta finansējums: 59 300,00 eur
Cita saistītā informācija
Projekta vadītāja: Iveta Diržininka
Kontaktinformācija: ivetad2013@gmail.com, tāl. 28910803

_________________________________________________________________

Viesošanās Polijā

No 2020. gada 16. janvāra līdz 17. janvārim Viduskurzemes pamatskola-attīstības centra  sporta skolotājs Didzis Skuška un skolotāja Iveta Diržininka viesojās Polijas pilsētā Gižicko, lai tiktos ar kolēģiem no Polijas un Lietuvas un aizsāktu Erasmus+ Sports programmas projektu “Sport without barriers”( Sports bez barjerām). Sanāksmē piedalījās projekta koordinatori – Gižicko Izglītības pārvaldes darbinieki, kā arī skolotāji no biedrības “B4 “CHANCE”(Polija) un Alytus pamatskolas ( Lietuva). Projekta mērķis ir vides pieejamības analīze cilvēkiem ar ierobežotām iespējām katrā projektā iesaistītās organizācijas pilsētā: Gižicko, Alytus un Kuldīgā. Katra projektā iesaistītā organizācija bija sagatavojusi prezentāciju par sporta celtnēm savā pilsētā un novadā. Projekta darba grupa apmeklēja gan Gižicko pilsētiņas ledus halli un baseinu, gan burāšanas sporta bāzi. Iepazināmies ar pedagogiem no Agrobiznesa tehniskās skolas un speciālās skolas. Jāatzīmē, ka visās mācību iestādēs ir padomāts par to, lai cilvēki ratiņkrēslos bez problēmām varētu piedalīties sev piemērotās sporta sacensībās gan kā dalībnieki, gan kā skatītāji. Padomāts ir arī par cilvēkiem ar redzes problēmām –   redzējām norādes Braila rakstā uz durvju rokturiem burāšanas sporta bāzē.  Radās ļoti pozitīvs iespaids  par pašvaldības veikumu sociālās integrācijas jomā, jo ir padomāts par katru sabiedrības locekli ar ierobežotām iespējām. Nākošā tikšanās paredzēta 2020. gada maijā Lietuvā, uz kurieni dosimies ar iesāktu “mājas darbu” – pārskatu par vides pieejamību  Kuldīgas novada sporta celtnēs.