PUBLIKĀCIJAS

Skolotājas gūst pieredzi Spānijas arodskolā

Regulārs un pacietīgs darbs

Spartakiāde Lietuvā, Alytus. Dzūkijos TV

Kuldīgas novada izglītības darbinieku veselības diena

Goda balvu saņem Didzis Skuška

Projektu realizācija mūsu skolā

Piedalāmies “Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2017”

www.VENTASBALSS.lv “Varēja iegādāties dažādas preces un dāvanas”
www.kurzemnieks.lv “Skolēnu izdomai nav robežu”
Zīmē labākās būves Kuldīgā

Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas attīstības centra kausa izcīņa basketbolā

ERASMUS + PROJEKTA SANĀKSME PELČOS

 Stāstnieku konkursa “Teci, teci valodiņa 2018” fināls Rīgā (iev.3.12.2018.)

Karavīri un zemessargi talko Pelčos (28.04.2019.)

MAINA PELČU SPECIĀLĀS INTERNĀTPAMATSKOLAS – ATTĪSTĪBAS CENTRA NOSAUKUMU (8.03.2019.)

“Sabiedrības demokrātijas pakāpes indikators ir spēja pieņemt cilvēkus ar īpašām vajadzībām”

“Kopīgie un atšķirīgie pamatprincipi bērnu un geriatrisku pacientu veselības aprūpes nodrošināšanā” (6.06.2019.)

FLORENCĒ PAPILDINA ZINĀŠANAS KLASVADĪBĀ (7.05. 2019.)

SVEIC LABĀKOS NOVADA SKOLĒNUS  (7.05. 2019.)

PROFESIONĀLI PILNVEIDOJAS POLIJĀ (10.04.2019.)

GŪST JAUNAS ZINĀŠANAS UN PIEREDZI PAR SKOLĒNU PROFESIONĀLO ORIENTĀCIJU (26.03.2019.)

PIEDALĀS AIZRAUJOŠĀS MEISTARKLASĒS LIETUVĀ (07.03.2019.)

PROJEKTA PARTNERU TIKŠANĀS PELČOS (06.03.2019.)

ERASMUS + PROJEKTA SANĀKSME PELČOS (20.11.2018.)

MĀCĪBU MOBILITĀTE ITĀLIJĀ (26.10.2018.)

AIZVADĪTA 10. PEDAGOGU KONFERENCE (07.09.2018.)

ERASMUS+ STRATĒĢISKĀS PARTNERĪBAS PROJEKTA “E-TRAINERS: NEW SKILLS AND TOOLS FOR VET” VIZĪTE SPĀNIJĀ (13.07.2018.)

Lūk, skola, kur tiek īstenotas darba vidē balstītas mācības un īsta kompetenču izglītība! (11.05.2019.)

Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra himna  (29.10.2019.)