Skolotājs – skolotājam

AVEKKI modelis – profesionāli sadarbības un drošības standarti darbā ar personām ar garīgās attīstības traucējumiem