Jaunumi

17. aprīlī Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centrā norisinājās sadarbības pasākums Kuldīgas novada izglītības iestādēm. Pasākumā piedalījās 20 novada izglītības iestāžu un Kuldīgas novada Izglītības pārvaldes pārstāvji. Līga Pakalne iepazīstināja ar attīstības centra funkcijām un piedāvātajām iespējām, izglītības pārvaldes pārstāvji informēja par aktualitātēm.

Lasīt vairāk

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra skolotāja Maira Štofregena #ErasmusPlusLV programmas projekta Nr. 2023-1-LV01-KA121-SCH-000135686 ietvaros no 25. marta līdz 30. martam piedalījās kursos “Effective Pedagogies for 21st-Century Learning” (Efektīvas pedagoģijas metodes 21. gadsimta izglītībai), kas notika Nicā, Francijā. Kursu laikā skolotāja papildināja savas zināšanas par 21. gadsimta prasmēm skolotājiem un skolēniem. Katru dienu notika dažādas pašizpausmes aktivitātes

Lasīt vairāk

19.aprīlī tiekamies Viduskurzemes pamatskolā -attīstības centrā, jo gaidīsim viesos jauniešus un vecākus uz ATVĒRTO DURVJU DIENU. Būs iespēja: ~ iepazīties ar skolā piedāvātajām profesionālās pamatizglītības programmām; ~ izstaigāt skolas telpas un ainavisko skolas teritoriju; ~saņemt atbildes uz jautājumiem par mācību procesu un citām skolas piedāvātajām iespējām. Informāciju par skolu var atrast mājas lapā https://www.viduskurzeme.lv

Lasīt vairāk

Video

Kas rīb, kas dimd ap istabiņu - tā dziedot un muzicējot, atzīmējot Mārtiņdienu, skolu pieskandināja paši mazākie skolas iemītnieki. Iepriekš apguvuši zināšanas par šiem, latviešu gadskārtu svētkiem, to tradīcijām, ticējumiem un galveno simbolu - gaili. Rudens aizvadīts, nu ziemai atvērti vērti, ceļam uz Ziemassvētkiem.

Mums katram no dabas ir dota enerģija, ko dzīves laikā patērējam. Ja enerģiju tikai tērējam, bet nedomājam par to, kā to no jauna iegūt, tad var gadīties, ka vairs nedzīvojam tik pilnvērtīgi un priecīgi kā gribētos. Kā pamanīt to brīdi, kad sākam izdegt? Ko darīt, lai enerģija atkal atjaunotos? Par to stāsta mūsu skolas psiholoģe Inese Birģele.

Neliels ieskats mūsu skolas mežsaimniecības kursantu ikdienā.

Kursanti no programmas Ēdināšanas pakalpojumi ir īsti savas skolas dzīves saimnieki. Paši meklē un atrod interesantas receptes, prot pēc tām pagatavot gardus ēdienus, skaisti uzklāt galdu un kopīgās sarunās izbaudīt pašu sarūpēto.

Draudzīgā aicinājuma diena Viduskurzemes pamatskolā - attīstības centrā

Laikā, kad nevaram tikties klātienē, vairāk vai mazāk esam katrs pats ar savām rūpēm. Tādā brīdī ir ļoti svarīgi, ja zinām, ka kaut kur tuvumā ir kāds, kas atbalstīs un vajadzības gadījumā palīdzēs. Vecāku atbalsta pasākumu ietvaros aicinām noklausīties mūsu skolas skolotājas Jolantas Zorgenbergas pārdomas par to, kā veidot iespējami pozitīvas attiecības ikdienā vecāku un bērnu starpā.

Ikdienā mēs satiekam ļoti daudz cilvēku. Kāds pie mums atnāk, lai kaut ko iemācītu, kāds, lai liktu saprast, bet kāds, lai vienkārši būtu līdzās. No bērnu dienām kopā ar mums ir cilvēki, kas ir mūsu piemērs, mūsu atbalsts un ģimene - tie ir mūsu vecāki. Kā tieši vecāki var palīdzēt savam bērnam iejusties lielajā pasaulē, stāsta mūsu skolas vecākā audzinātāja Vēsma Eida.

Kokizstrādājumu izgatavošanas un mežsaimniecības praktiskās nodarbības
Mājturības programmas audzēkņu praktiskās mācības
Mājturības programmas audzēkņi apgūst patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas
Ēdināšanas pakalpojumu programmas audzēkņi pārsteidz ne tikai ar gardiem ēdieniem, bet arī ar izcilu noformējumu un ēdiena pasniegšanas prasmi
Ieskats DVE studijas darbā
Interešu izglītības meistarklases
Kokizstrādājumu izgatavošana prasa precizitāti, ēdienu pagatavošana un pasniegšana- pacietību un gaumi. Mežsaimnieki ir gatavi savas zināšanas un prasmes likt lietā jebkuros laika apstākļos. Un to visu var apgūt pie mums - Viduskurzemes pamatskolā - attīstības centrā.
Kokizstrādājumu izgatavošana nebūt nav vienkāršs un īss process, bet mūsu prasmīgo pasniedzēju vadībā top skaistas un noderīgas lietas
Kokizstrādājumu izgatavošana ir darbs, kas prasa noteiktas iemaņas un prasmes. To visu var apgūt mūsu skolā.
SMU “JAUNAIS AMATNIEKS” SADARBOJAS AR RĪGAS KRĒSLU FABRIKU
Karavīri un zemessargi talko Pelčos
“Saules Stariņi” 2020-jau 7. gadu mūsu skolā

Galerijas

Ēdināšanas pakalpojumu nodarbībās pie mums top visgardākās maltītes

Mēs - ikdienā un svētkos