Par ko kļūt? Kura profesija man padosies? Kura profesija man sagādās prieku?
Svarīgi, lai skolēni pēc iespējas agrāk saņemtu informāciju un padomus, kas palīdzētu viņiem pamatoti izvēlēties pašu vēlmēm un spējām noderīgu turpmākās izglītības un darba dzīves virzienu. Lai veicinātu skolēnu karjeras izvēles 14. februārī skolā notika Ēnu dienas.
Skolotāja Evija Jakubovska ar savu ēnu Eviju no 1. Pavāra palīga kursa uzrunāja 5.-9. klašu skolēnus, aicinot viņus veidot prezentāciju par kādu no skolā apgūstamajām profesijām, kur būtu parādīta saistība starp izglītību un karjeru.
Ēnu dienas turpinājumā 5.-9. klašu skolēni ēnoja nodarbībās, kur mūsu skolas arodklašu audzēkņi apgūst izvēlētās profesijas: pavāra palīga, galdnieka palīga, mežstrādnieka.
Pavāra palīga ēnas ēnoja un piedalījās siera krēmzupas ar šampinjoniem un vistu, cūkgaļas  veltnīša ar piedevām un auzu pārslu kŗēma ar aveņu mērci  gatavošanā un arī degustēšanā.
Galdnieka palīga ēnas vēroja, kā notiek darbs ar virpu, lentas slīpmašīnu, formatzāģi, frēzmašīnu. Topošie galdnieka palīgi gatavoja plauktus un soliņus, darba procesā iesaistot arī vērotājus.
Mežstrādnieku ēnotāji devās kursantiem līdzi uz mežu un piedalījās koku gāšanas un garināšanas procesā.
Ēnotāji  atzina, ka šī diena radījusi interesi un priekšstatu par skolā apgūstamajām profesijām.