Latvijas mēroga zīmējumu konkursā “Mana novada dārgakmens- jaunā būve” 8. klases skolniece Gita Mūrniece ieguvusi trešo vieto! Apsveicam un lepojamies!
Publikācija: www.kurzemnieks.lv Zīmē labākās būves Kuldīgā