Attālinātā mācīšanās (skolotāji)

Interaktīvs tests augļu nosaukumu apguvei - pārbaudei krievu valodā

Interaktīvo testu sagatavojusi skolotāja Jolanta Zorgenberga

Lejuplādēt

Interaktīvs tests augļu un dārzeņu nosaukumu apguvei - pārbaudei krievu valodā

Interaktīvo testu sagatavojusi skolotāja Jolanta Zorgenberga

Lejuplādēt

Pārbaudes/darba lapas literatūrā 5.,6.klasēm

Tēma: “Fragmenti no populāriem cittautu rakstnieku darbiem” A.Lindgrēnes, “Pepija atrod kukarambu” un “Lenenbergas Emīla jaunie nedarbi”.

Materiālu sagatavoja skolotāja Laura Beļaka – Bernāne

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 5.klasei

Darbā iekļautas tēmas: Laika mēri, to sakarības. Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Saskaitīšana, atņemšana 1000 apjomā ar un bez pārejas citā šķirā rakstos. Skaitļi un darbības ar tiem. Izteiksmes, saistītais pieraksts. Teksta uzdevumi. Daļas. Ģeometrijas viela – taisnstūris, trijstūris. Perimetrs.

Materiālu sagatavoja skolotāja Laura Beļaka – Bernāne

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums latviešu valodā 5.un 6. klasei

Īpašības vārdi. Darbības vārdi. Vietniekvārdi. Darbā iekļauta teorija, atgādnes, palīgmateriāli, uzdevumi katrai tēmai par vārdšķirām.

Materiālu sagatavoja skolotāja Laura Beļaka – Bernāne

Lejuplādēt

Mācību stunda latviešu literatūrā/ matemātikā

Īstenojot starpdisciplināro mācīšanas pieeju jeb starppriekšmetu saikni, izveidota mācību stunda latviešu literatūrā/ matemātikā par tēmu K. Skalbe “Pasaka par Vērdiņu.” Nauda un tās vērtība. Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs 5.a klase. Skolotājas L. Beļaka – Bernāne un Z. Olte

Lejuplādēt

Matemātika ar Evelīnu

9.klases matemātikas blogs – teorija un videopamācības uzdevumu pildīšanai.

Bloga autore: Evelīna Litkina

Uz blogu

Rakstīto burtu kartītes

Materiālu sagatavoja Evelīna Litkina

Lejuplādēt

Ciparu rakstīšana/pārvilkšana

Materiālu sagatavoja Evelīna Litkina

Lejuplādēt

Patskaņi tekstā

Materiālu sagatavoja Evelīna Litkina

Lejuplādēt

Interaktīva spēle krāsu atpazīšanai

Sagatvojusi pirmsskolas skolotāja Eva Tauriņa

Lejuplādēt

Loto “Atpazīsti emocijas!”

Spēle domāta pirmsskolas vecuma bērniem, atpazīt prieku un bēdas. Izmantot latviešu valodas, sociālo zinību rotaļnodarbībās.

Lejuplādēt

Attīstošā spēle “Kas kuram garšo”

Nosauc dzīvnieku, putnu, tā ēdienu, kārumu. Var arī izmantot kā loto, kartiņas sagriežot. Spēle domāta pirmsskolas, sākumskolas bērniem.

Lejuplādēt

Krāsu ritma kartītes

Atpazīsti krāsas, nosauc tās. Izkrāso, izliec ritmu atbilstoši paraugā redzamajam. Spēle izmantojama latviešu valodas , matemātikas jomā pirmsskolā, sākumskolā.

Lejuplādēt

Augļu, dārzeņu attēlu kartītes

Savilkt kontūras. Nosaukt, atpazīt attēlā redzamo. Atpazīt krāsu, izkrāsot pēc parauga. Sagriežot, izmantot kā spēli- loto.

Sagatvojusi pirmsskolas skolotāja Eva Tauriņa

Lejuplādēt

Attēlu kartiņas uzmanības treniņam "Atrodi trūkstošo daļu!"

Nosauc attēlā redzamo! Atrodi trūkstošo daļu, nosauc to, piezīmē. Izkrāso!

Sagatvojusi pirmsskolas skolotāja Eva Tauriņa

Lejuplādēt

Idejas/ vingrinājumi dažādu prasmju attīstīšanai

Idejas/ vingrinājumi dažādu prasmju attīstīšanai (latviešu valoda, literatūra, matemātika, dabas zinības, rokdarbi, sociālās zinības). Pirmsskola, sākumskola.

Materiālu sagatavoja skolotāja Kristīne Roķe

Lejuplādēt

Interaktīvs materiāls vārda pirmās skaņas apgūšanai

Materiālu sagatvojusi logopēde Ieva Dēliņa

Lejuplādēt

Artikulācijas vingrinājumi

Materiālu sagatvojusi logopēde Ieva Dēliņa

Lejuplādēt
Paskaidrojumi vingrinājumu izpildei

Čiekuru alfabēts

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Lejuplādēt

Vingrinājumi elpošanas aparāta nostiprināšanai

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Lejuplādēt

Pamosties pavasarī

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Lejuplādēt
Darba lapas nodarbībām

Tīrām rociņām

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Lejuplādēt

Transporta alfabēts

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Lejuplādēt

Ķepu patruļa

Vingrinājumus sagatavoja logopēde Anna Šteina

Lejuplādēt

Korekcijas nodarbība

Tēma: ķ-č diferencēšana. Mērķis: pilnveidot skaņas Ķ- Č diferencēšanas iemaņas, rosināt šīs skaņas pareizi izrunāt un lietot.

Sagatavoja I.Beļaka – Bernāne

Lejuplādēt

Saliec pēc dotā parauga!

Uzmanības spēle.Printājamas kartiņas ar dažādiem galda piederumu izvietojumiem, kas jāsaliek pēc parauga.

Spēles sagatavoja skolotāja Eva Tauriņa

Lejuplādēt

"Piecas maņas"

Sajūtu spēle – loto “Piecas maņas.” Printējamas kartiņas, kur katrai maņai jāatrod pareizais attēls.

Spēles sagatavoja skolotāja Eva Tauriņa

Lejuplādēt

"Dēka lazdu kalnā"

Ilustrējams stāsts ar uzdevumiem latviešu valodā.

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Putni

Printējamas darba lapas latviešu valodā par tēmu “Putni.” Dažāda veida uzdevumi.

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Svētki

Krāsaini, printējami uzdevumi par tēmu “Lieldienas.”

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Profesijas

Darba lapas tēmai “Profesijas.” Apakštēma “Teikuma veidošana.”

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Tēma - transports

Darba lapas latviešu valodā.

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Kukaiņi pļavā

Darba lapas burtu, vārdu, lasītprasmes apguvei.

Uzdevumu sagatavojusi skolotāja Inga Robežniece

Lejuplādēt

Profesijas

Metodisko materiālu var izmantot kā uzskates līdzekli pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem valodas jomā,sociālo zinību jomā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lejuplādēt

Spēle "Krāsainās puķītes"

Materiāls izmantojams pirmsskolas vecuma bērniem valodas jomā, matemātikas jomā, vizuālās mākslas jomā.

Materiālu sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lejuplādēt

Kukaiņi pļavā

Materiāls pirmsskolai un sākumsskolai dabas jomā, valodas jomā, matemātikas jomā. Uzdevumi: Atpazīt un nosaukt kukaiņus. Skaitīt un salīdzināt. Kā papildus materiālu var izmantot ciparus no 1 – 10.

Materiālu sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lejuplādēt

Lieldienas

Metodiskais materiāls pirmsskolai.Mācību jomas: valodas joma, matemātikas joma, vizuālā joma.

Materiālu sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lejuplādēt

Kas sader kopā?

Materiāls pirmsskolai un sākumskolai valodas un sociālo zinību jomā. Attēlu kartiņas izpratnes veicināšanai par priekšmetu pielietojumu sadzīvē, likumsakarībām starp priekšmetiem. Uzdevumi: Izgriezt attēlus atsevišķi, meklēt un salikt 2 saderīgo priekšmetu attēlus. Nosaukt un raksturot pielietojumu sadzīvē.

Materiālu sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lejuplādēt

Mācīsimies alfabētu!

Printējams materiāls pirmsskolai un sākumskolai alfabēta lielo un mazo burtu apguvei. Uzdevumi: Katrā attēlā redzamam lielam burtam pretī pielikt mazo burtiņu. Izrunāt precīzi skaņu un atpazīt attēlā redzamo.

Materiālu sagatavoja skolotāja Indra Gaile

Lejuplādēt

Latviešu valoda 1.kl.

Lielais sākuma burts. Pasakas un stāsti lasīšanai. Vārdu veidošana. Zilbes. Teikuma noraksts. Parunas. Vārdu pāri. Pirkstiņu rotaļas.

Sagatavoja skolotāja Ina Zute

Lejuplādēt

Latviešu valoda 3.kl.

Pavasaris. Lasa, stāsta tuvu tekstam. Noraksts no teksta. Stāsta veidošana, ja dots pirmais sākuma burts. Patskaņu ievietošana vārdā. Līdzskaņu ievietošana vārdā. Zilbes. Pabeidz teikumus. Lielais sākuma burts. Darbības vārdi. Salīdzinājumi, parunas. Vārdu pāri. Pirkstiņu rotaļas.

Sagatavoja skolotāja Ina Zute

Lejuplādēt

Matemātika 1.kl.

Salīdzināt liekot zīmes > , < vai =. Raksti ciparus! Ģeometriskās formas. Saskaitīšana, atņemšana 20 apjomā. Teksta uzdevumi ( par tik vairāk, par tik mazāk). Mērvienības.

Sagatavoja skolotāja Ina Zute

Lejuplādēt

Matemātika 3.kl.

Darbības 100 apjomā ar pāreju un bez pārejas otrā desmitā. Nezināmā aprēķināšana. Teksta uzdevumi ar divām darbībām. Desmiti, vieni. Skaitļa kaimiņi. Salīdzināšana. Saistītais pieraksts. Mērvienības.

Sagatavoja skolotāja Ina Zute

Lejuplādēt

Matemātika 6.kl.

Nosaukti skaitļi. Skaitļa kaimiņi. Rēķinam rakstos. Teksta uzdevumi. Aprēķināt nezināmo. Saistītais pieraksts. Romiešu cipari.

Sagatavoja skolotāja Ina Zute

Lejuplādēt

Metodiskais materiāls “Mājoklis”

Mērķis: Veidot priekšstatu par pareizi iekārtotu mājokli.

Uzdevumi: Prast sadalīt un raksturot mājokli darbības zonās. Izveidot priekšstatu par pareizi iekārtotām telpām. Radīt priekšstatu par pareizi izvietotajām ierīcēm un iekārtām. Materiāls paredzēts mājkalpotāju programmas apguvei.

Izstrādāja: skolotāja Ineta Immere

Lejuplādēt

Artikulācijas vingrinājumi

Vingrinājumus sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Lejuplādēt
Metodiskie ieteikumi

Interaktīvs mācību līdzeklis valodas mācībās

Vingrinājumus sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Lejuplādēt

Draudzējos ar "K"

Vingrinājumus sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Lejuplādēt

Spēles, vingrinājumi, noderīgas saites valodas mācīšanās procesā

Logopēdes Adrijas Brantevicas mājas lapa

Uz mājas lapu

Draudzējos ar "S"

Vingrinājumus sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Lejuplādēt

Darba lapas logopēdijā, latviešu valodā

Darba lapas: trūkstošo alfabēta burtu ievietošana, antonīmu pāri, kļūdaini ierakstīto vārdu labošana.

Darba lapas sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Lejuplādēt

Darba lapas ar Widgit attēliem

Vārdu robežu noteikšana.

Darba lapas sagatavojusi logopēde Adrija Brantevica

Lejuplādēt

Relaksējošo vingrinājumu komplekss, strādājot meža darbus

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotājs Juris Špiguns

Lejuplādēt

Stiepšanās vingrinājumi

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotājs Juris Špiguns

Lejuplādēt

Vingrinājumi kaulu sistēmas nostiprināšanai

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotājs Juris Špiguns

Lejuplādēt

Vingrojumu komplekss VFS

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotājs Juris Špiguns

Lejuplādēt

Vingrojumu komlekss rīta rosmei

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotājs Juris Špiguns

Lejuplādēt

"Dzīvība pļavā"-trīs sajūtu vingrinājumi dabā

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Lejuplādēt

Spēle ar metamajiem kauliņiem "Vingrojam kopā!"

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Lejuplādēt

Basketbols

Sporta spēļu vingrinājumu pamatelementi (bumbas pārvaldīšana, piespēles, metieni)

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Lejuplādēt

Vingrinājumi mājas apstākļos bērniem ar īpašām vajadzībām

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Lejuplādēt

Fiziskie vingrinājumi pēdas muskulatūrai

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Lejuplādēt

Rīta rosme bērniem ar kustību traucējumiem

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Skatīties video

Vingrinājumi mājas apstākļos bērniem ar īpašām vajadzībām

Vingrinājumus sagatavoja sporta skolotāja Zita Ullas

Lejuplādēt

VFS vingrinājumu komplekss

Vingrinājumus / izaicinājumus sagatavojis sporta skolotājs Didzis Skuška

Lejuplādēt

"Sērkociņu kastītes izaicinājums"

Vingrinājumus / izaicinājumus sagatavojis sporta skolotājs Didzis Skuška

Lejuplādēt

12 vingrojumu komplekss "Dzīvnieki"

Vingrinājumus / izaicinājumus sagatavojis sporta skolotājs Didzis Skuška

Lejuplādēt

Meža māku pulciņa 5x izaicinājums

Vingrinājumus / izaicinājumus sagatavojis sporta skolotājs Didzis Skuška

Lejuplādēt

Aktīvi un radoši

Uz aktīvu un radošu darbību skolēnus (un arī skolotājus) aicina skolotājas Kintija un Zane 🙂

Skatīties video

Aktīvi un radoši

Uz aktīvu un radošu darbību skolēnus (un arī skolotājus) aicina skolotājas Kintija un Zane 🙂

Skatīties video

Transports

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Lejuplādēt

Augļi un dārzeņi

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Lejuplādēt

Dabas ritums

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Lejuplādēt

Sporta veidi, aktivitātes

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Lejuplādēt

Kas, kur iederas?

Printējams materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Var pielietot jebkura vecuma izglītojamiem, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas un intereses. Runas attīstīšana. Vārdu krājuma paplašināšana. Mācību jomas: – sociālās zinības – valoda – matemātika – rokdarbi – dabaszinības – vizuālā māksla.

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Lejuplādēt

Kas kuram pieder?

Printējams materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Var pielietot jebkura vecuma izglītojamiem, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas un intereses. Rokas sagatavošana rakstīšanai. Runas attīstīšana. Vārdu krājuma paplašināšana. Mācību jomas: – sociālās zinības – valoda – matemātika – rokdarbi – dabaszinības – vizuālā māksla izmantojamie materiāli uzdevuma veikšanai: – rakstāmpiederumi – plastilīna bumbiņas ( pašu gatavotas) – graudi, pupas, zirņi u.c. sīki priekšmeti – knaģīši u.c.

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Lejuplādēt

Profesijas

Printējams materiāls paredzēts pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Var pielietot jebkura vecuna izglītojamiem, ņemot vērā katra izglītojamā individuālās spējas un intereses. Rokas sagatavošana rakstīšanai. Runas attīstīšana. Vārdu krājuma paplašināšana. Mācību jomas: – sociālās zinības – valoda – matemātika – rokdarbi – dabaszinības – vizuālā māksla.

Materiālus sagatavoja: pirmsskolas skolotāja J. Skude – Vanaga

Darba materiāls PDF 1
Darba materiāls PDF 2

Par un ap putniem

Integrēts mācību materiāls par putniem matemātikā, latviešu valodā, dabaszinībāsu un rokdarbos.

Materiāla autore: Aija Žebeka – Šerbuka

Metodiskie ieteikumi
Darba materiāls PDF
Skenēta grāmata ``Diži putni, mazi putni``

Vasaru gaidot!

Kopā ar Pepiju un viņas draugu Pērtiķīti Nelsonu bērni tiek aizvesti aizraujošā burtu, krāsu, meža, dārza, eksperimentu un “dabas medību” pasaulē.

Materiālu sagatavoja skolotājas Aija Žebeka – Šerbuka un Lelde Lange

Lejuplādēt

Iesildamies mūzikai

Materiāls paredzēts mūzikas stundām. Radošs materiāls pirmsskolas un sākumsskolas bērniem.

Skatīties video

Dinamika

Materiāls paredzēts mūzikas stundām. Radošs materiāls pirmsskolas un sākumsskolas bērniem.

Skatīties video

Nošu roka

Materiāls paredzēts mūzikas stundām. Radošs materiāls pirmsskolas un sākumsskolas bērniem.

Skatīties video

Dziedi un spēlē dziesmu

Materiāls paredzēts mūzikas stundām. Radošs materiāls pirmsskolas un sākumsskolas bērniem.

Skatīties video

Domāšana un domāšanas prasmju mācīšana bērniem

Metodiskajā materiālā ietvertas Dr. Sallijas Vordas un pedagoga Roberta Fišera atziņas par domāšanu un domāšanas prasmju attīstību bērnam. Metodiskais materiāls paredzēts, kā uzskates līdzeklis veicot sociālpedagoģisko darbu.

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)

Lejuplādēt

Identitāte, cilvēka "Es"

Metodiskajā materiālā ietvertas psihiatra un psihoterapeita Artūra Utināna atziņas par identitātes veidošanos, cilvēka ‘’Es’’ veidošanos, emocijas, bailes, uzvedības komponente, dusmas un agresija, bailes, kauns, trauksme, riebums, nicinājums, vainas apziņa, skaudība, interese, prieks un izbrīns. Metodiskajā materiālā izmantota arī Roberta Fišera atziņa. Metodiskais materiāls veidots kā uzskates līdzeklis veicot sociālpedagoģisko darbu.

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)

Lejuplādēt

Cilvēka attīstība un psihe - temperaments, refleksi, instinkti, kognitīvie procesi

Metodiskajā materiālā ietvertas ārsta psihiatra un psihoterapeita Artūra Utināna un profesora Teodora Hellbrige atziņas par cilvēka attīstību no dzimšanas brīža, par psihes veidošanos, ietverot temperamentu, refleksus, instinktus, kognitīvos proces. Metodiskajā materiālā ietvertas 36 abu autoru atziņas. Metodiskais materiāls paredzēts, kā uzskates līdzeklis veicot sociāpedagoģisko darbu.

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)

Lejuplādēt

Radošā domāšana

Metodiskais materiāls ‘’Radošā domāšana’’ veidots, lasot pedagoga Roberta Fišera un pedagoga Edgara Kramiņa grāmatas. Metodiskajā materiālā esmu apkopojusi sev svarīgākās autoru atziņas, kuras izmantot veicot sociālpedagoģisko darbu.

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)

Lejuplādēt

Vardarbība

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)

Lejuplādēt

Veiksmīga kontakta veidošanas nosacījumi

Materiālus sagatavojusi Daiga Cīrule (sociālais pedagogs)

Lejuplādēt