Mācību programmas

Mācību process skolā tiek organizēts pēc 8 licencētām programmām:

  1. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem -21015811
  2. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 21015911
  3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem -01015811
  4. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem -01015911
  5. Kokizstrādājumu izgatavošana -22543041
  6. Ēdināšanas pakalpojumi- 22811021
  7. Mežsaimniecība -22623001
  8. Mājturība – 22814011