Informatīvs pārskats par veiktajām darbībām un to rezultātiem no 2018.gada 1.jūnija – 2019.gada 31.maijam