Elektroniskie

Atrodi lietas, kas sākas ar skaņu L!
Sagatavoja Ieva Dēliņa

Metodiskais materiāls skaņas “L” nostiprināšanai.

Lejuplādēt

Skaņas L izrunas automatizēšana!
Sagatavoja Ieva Dēliņa

Metodiskais materiāls skaņas l izrunas
automatizēšanai, nostiprināšanai zilbēs,
vārdos, teikumos!

Lejuplādēt

PAVASARIS
Veidoja: Simona Šternberga

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
Prot atšķirt ziedus. Prot atpazīst un nosaukt ziedu veidus. Prot atpazīt un nosaukt gājputnus. Nostiprināt sīko motoriku, velkot palīniju.
CAURVIJU PRASMES
Kritiskā domāšana un problēmu risināšana.
Pašvadīta mācīšanās. Pilsoniskā līdzdalība.

Lejuplādēt

Darba lapas latviešu valodai-lasīšanai
3.klasei 1.daļa

  • darbs ar tekstu
  • atbildes uz jautājumiem par tekstu
  • papildus uzdevumi
Lejuplādēt

Uzdevumi latviešu valodā "Lieldienas"

Darba lapas paredzētas latviešu valodas zināšanu
apguvei sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

“Atrodi un apvelc burtu”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Dažādi uzdevumi ar burtu kartītēm

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Lejuplādēt

Darba lapu krājums latviešu valodā

Darba lapas latviešu valodā par dažādām tēmām (Lieldienas, putni, kukaiņi, transports u.c.) burtu un lasītprasmes apguvei.

Lejuplādēt

IZRUNĀ ZILBES, VĀRDUS.
Autore: Ieva Dēliņa

Metodiskais materiāls paredzēts skaņas “L” apguvei, nostiprināšanai.

Lejuplādēt

Skaņas "L" mācīšana.
Autore: Ieva Dēliņa

Metodiskais materiāls domāts skaņas “L” apguvei vārda sākumā un vidū.

Lejuplādēt

Darba lapas latviešu valodā- lasīšanā.
3.klasei

  • darbs ar tekstu
  • atbildes uz jautājumiem par tekstu
  • papildus uzdevumi
Lejuplādēt

“Lielo burtu alfabēts”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums latviešu valodā 5.un 6. klasei

Īpašības vārdi. Darbības vārdi. Vietniekvārdi. Darbā iekļauta teorija, atgādnes, palīgmateriāli, uzdevumi katrai tēmai par vārdšķirām.

Lejuplādēt

NAUDAS PUZLE

Mācību materiālu var izmantot matemātikā, ekonomikā.
Metodiskais materiāls palīdzēs skolēnam vieglāk apgūt un izprast tēmu “Nauda.”
Materiāls piemērots sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

LOTO “LAUKU SĒTA”

Metodiskais materiāls domāts skolēniem, lai veicinātu domāšana, radošumu,
izpratni par apkārtējo dabu, lauku sētas iemītniekiem.
Materiālā ietvertas laminētas kartītes.
Kartītes dotas vairākos variantos – pilns attēlu kopskats (vienkāršotais variants),
attēlu detaļas.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 5.klasei

Darbā iekļautas tēmas: Laika mēri, to sakarības. Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Saskaitīšana, atņemšana 1000 apjomā ar un bez pārejas citā šķirā rakstos. Skaitļi un darbības ar tiem. Izteiksmes, saistītais pieraksts. Teksta uzdevumi. Daļas. Ģeometrijas viela – taisnstūris, trijstūris. Perimetrs.

Lejuplādēt

METODISKAIS MATERIĀLS “PAKALPOJUMS” VAI “PRECE”

Materiāls veidots, lai skolēniem palīdzētu izprast jēdzienus “pakalpojums” un  “prece”.
Materiālu var izmantot pirmsskolas, sākumskolas un speciālās izglītības skolēni.
Materiālu var izdrukāt, laminēt un izmantot kā uzskatāmas kartītes. Piemērots sociālo zinību un ekonomikas stundās.

Lejuplādēt

Uzdevumi latviešu valodā "Lieldienas"

Darba lapas paredzētas latviešu valodas zināšanu
apguvei sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

“Atrodi un apvelc burtu”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Dažādi uzdevumi ar burtu kartītēm

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Lejuplādēt

Darba lapu krājums latviešu valodā

Darba lapas latviešu valodā par dažādām tēmām (Lieldienas, putni, kukaiņi, transports u.c.) burtu un lasītprasmes apguvei.

Lejuplādēt

“Lielo burtu alfabēts”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums latviešu valodā 5.un 6. klasei

Īpašības vārdi. Darbības vārdi. Vietniekvārdi. Darbā iekļauta teorija, atgādnes, palīgmateriāli, uzdevumi katrai tēmai par vārdšķirām.

Lejuplādēt

NAUDAS PUZLE

Mācību materiālu var izmantot matemātikā, ekonomikā.
Metodiskais materiāls palīdzēs skolēnam vieglāk apgūt un izprast tēmu “Nauda.”
Materiāls piemērots sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

Darba lapas latviešu valodā- lasīšanā 3.klasei

Izmantojama  lasīšanas grāmata un attiecīgi katram stāstiņam darba lapa. Iekļauts darbs ar tekstu, atbildes uz jautājumiem par tekstu, teikumu papildināšana un papildus uzdevumi.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 5.klasei

Darbā iekļautas tēmas: Laika mēri, to sakarības. Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Saskaitīšana, atņemšana 1000 apjomā ar un bez pārejas citā šķirā rakstos. Skaitļi un darbības ar tiem. Izteiksmes, saistītais pieraksts. Teksta uzdevumi. Daļas. Ģeometrijas viela – taisnstūris, trijstūris. Perimetrs.

Lejuplādēt

Skaņas "J" nostiprināšana runā

Materiāls veidots, lai palīdzētu nostiprināt skaņu “J” runā.
Materiālu var izmantot pirmsskolas, sākumskolas un speciālās izglītības skolēni.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 6.klasei

Uzdevumu krājums matemātikā paredzēts speciālo skolu 6.klasēm. Izmantojams kā papildmateriāls citu klašu skolēniem.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 9.klasei

Uzdevumu krājuma pirmajā daļā ietverti skaitliskie uzdevumi. Prasmju un iemaņu pilnveidošanai ietverta arī teorija. Krājumā ar * atzīmētie uzdevumi atbilst augstākai grūtības pakāpei, radot iespēju skolotājam strādāt diferencēti.

Lejuplādēt

Es lasu!

Uzdevumus iespējams izmantot lasītprasmes apguvei pirmsskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt