Elektroniskie

Darba lapas latviešu valodai-lasīšanai
3.klasei 1.daļa

  • darbs ar tekstu
  • atbildes uz jautājumiem par tekstu
  • papildus uzdevumi
Lejuplādēt

Uzdevumi latviešu valodā "Lieldienas"

Darba lapas paredzētas latviešu valodas zināšanu
apguvei sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

“Atrodi un apvelc burtu”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Dažādi uzdevumi ar burtu kartītēm

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Lejuplādēt

Darba lapu krājums latviešu valodā

Darba lapas latviešu valodā par dažādām tēmām (Lieldienas, putni, kukaiņi, transports u.c.) burtu un lasītprasmes apguvei.

Lejuplādēt

Darba lapas latviešu valodā- lasīšanā.
3.klasei

  • darbs ar tekstu
  • atbildes uz jautājumiem par tekstu
  • papildus uzdevumi
Lejuplādēt

“Lielo burtu alfabēts”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums latviešu valodā 5.un 6. klasei

Īpašības vārdi. Darbības vārdi. Vietniekvārdi. Darbā iekļauta teorija, atgādnes, palīgmateriāli, uzdevumi katrai tēmai par vārdšķirām.

Lejuplādēt

NAUDAS PUZLE

Mācību materiālu var izmantot matemātikā, ekonomikā.
Metodiskais materiāls palīdzēs skolēnam vieglāk apgūt un izprast tēmu “Nauda.”
Materiāls piemērots sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 5.klasei

Darbā iekļautas tēmas: Laika mēri, to sakarības. Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Saskaitīšana, atņemšana 1000 apjomā ar un bez pārejas citā šķirā rakstos. Skaitļi un darbības ar tiem. Izteiksmes, saistītais pieraksts. Teksta uzdevumi. Daļas. Ģeometrijas viela – taisnstūris, trijstūris. Perimetrs.

Lejuplādēt

METODISKAIS MATERIĀLS “PAKALPOJUMS” VAI “PRECE”

Materiāls veidots, lai skolēniem palīdzētu izprast jēdzienus “pakalpojums” un  “prece”.
Materiālu var izmantot pirmsskolas, sākumskolas un speciālās izglītības skolēni.
Materiālu var izdrukāt, laminēt un izmantot kā uzskatāmas kartītes. Piemērots sociālo zinību un ekonomikas stundās.

Lejuplādēt

Uzdevumi latviešu valodā "Lieldienas"

Darba lapas paredzētas latviešu valodas zināšanu
apguvei sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

“Atrodi un apvelc burtu”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Dažādi uzdevumi ar burtu kartītēm

Idejas latviešu valodas alfabēta apguvei daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Lejuplādēt

Darba lapu krājums latviešu valodā

Darba lapas latviešu valodā par dažādām tēmām (Lieldienas, putni, kukaiņi, transports u.c.) burtu un lasītprasmes apguvei.

Lejuplādēt

“Lielo burtu alfabēts”

Printējams mācību materiāls burtu apguvei.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums latviešu valodā 5.un 6. klasei

Īpašības vārdi. Darbības vārdi. Vietniekvārdi. Darbā iekļauta teorija, atgādnes, palīgmateriāli, uzdevumi katrai tēmai par vārdšķirām.

Lejuplādēt

NAUDAS PUZLE

Mācību materiālu var izmantot matemātikā, ekonomikā.
Metodiskais materiāls palīdzēs skolēnam vieglāk apgūt un izprast tēmu “Nauda.”
Materiāls piemērots sākumskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Lejuplādēt

Darba lapas latviešu valodā- lasīšanā 3.klasei

Izmantojama  lasīšanas grāmata un attiecīgi katram stāstiņam darba lapa. Iekļauts darbs ar tekstu, atbildes uz jautājumiem par tekstu, teikumu papildināšana un papildus uzdevumi.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 5.klasei

Darbā iekļautas tēmas: Laika mēri, to sakarības. Saliktu nosauktu skaitļu saskaitīšana, atņemšana. Saskaitīšana, atņemšana 1000 apjomā ar un bez pārejas citā šķirā rakstos. Skaitļi un darbības ar tiem. Izteiksmes, saistītais pieraksts. Teksta uzdevumi. Daļas. Ģeometrijas viela – taisnstūris, trijstūris. Perimetrs.

Lejuplādēt

METODISKAIS MATERIĀLS “PAKALPOJUMS” VAI “PRECE”

Materiāls veidots, lai skolēniem palīdzētu izprast jēdzienus “pakalpojums” un  “prece”.
Materiālu var izmantot pirmsskolas, sākumskolas un speciālās izglītības skolēni.
Materiālu var izdrukāt, laminēt un izmantot kā uzskatāmas kartītes. Piemērots sociālo zinību un ekonomikas stundās.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 6.klasei

Uzdevumu krājums matemātikā paredzēts speciālo skolu 6.klasēm. Izmantojams kā papildmateriāls citu klašu skolēniem.

Lejuplādēt

Uzdevumu krājums matemātikā 9.klasei

Uzdevumu krājuma pirmajā daļā ietverti skaitliskie uzdevumi. Prasmju un iemaņu pilnveidošanai ietverta arī teorija. Krājumā ar * atzīmētie uzdevumi atbilst augstākai grūtības pakāpei, radot iespēju skolotājam strādāt diferencēti.

Lejuplādēt

Dažādi uzdevumi ar korķiem

Mērķis – veicot praktiskus uzdevumus, apgūt elementāras skaitļošanas prasmes, attīstīt roku motoriku.

Uzdevums – veidot matemātiskos priekšstatus daudzveidīgās darbībās; 2.Sekmēt izpratni par matemātikas pamatsakarībām.

Uzdevumus iespējams izmantot matemātikas zināšanu apguvei pirmsskolas un speciālās izglītības skolēniem.

Instrumentārijs – Individuālais darbs, darbs pāros un grupās, praktiski uzdevumi.

Matemātiskie priekšstati tiek apgūti daudzveidīgās, praktiskās darbībās.

Lejuplādēt