Intervijas

GADA SKOLOTĀJA – ADRIJA BRANTEVICA

„GADA  CILVĒKS  IZGLĪTĪBĀ  2017”  IR  MŪSU.

„Skola, skolotājs, skolēns – trīs posmi vienā aplī, trīs pērles vienā gredzenā, cieši saistītas ar domu un jūtu daudzveidīgo starojumu. Katram cilvēkam pieder šāds dārgums kopš tā rudens, kad viņš, sākot 1. klasi, iekļūst gredzena pērlītē, kas nes skolēna vārdu. Bet ne visiem dota laime iekļūt arī tajā gredzena acī, kas atvēlēta skolotājam,”tā reiz rakstīja skolotāja Adina Ķirškalne. Manuprāt, tie ir vārdi arī par skolotāju Adriju Brantevicu.

Ir aizvadīta 9. novada pedagogu konference, kurā nosauca Kuldīgas novada „Gada cilvēku izglītībā 2017” –  Adriju Brantevicu – Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra logopēdi.

Aicināju kolēģi uz sarunu.

KĀDAS IR TAVAS IZJŪTAS, SAŅEMOT APBALVOJUMU?

Izjūtas tā īsti nemaz nevar aprakstīt. Pacilātība, gandarījums, ka darbs ir novērtēts, ka esmu ieraudzīta, ka ir iespēja iepazīstināt citus ar paveikto. Dāvāto puķu smarža ik pa laikam atgādina patīkamos brīžus. Ir labi, ja tuvākā kolēģe atbalsta. Man palīdzēja Ieva.

KĀPĒC TIEŠI LOGOPĒDIJA SAISTĪJA TAVU INTERESI?

Kad strādāju Sermītes pamatskolā, man bija piecgadnieki ar runas un valodas traucējumiem.Mācījās meitenīte, kurai gandrīz  tulku vajadzēja sarunājoties, jo vārdi veidojās nepareizi, radās savi jaunvārdi. Man bija jādomā, ko darīt. Sāku interesēties, kā palīdzēt. Nejauši internetā atradu informāciju par mācībām, un bija „klikšķis”, ka man to vajag.

KAS ROSINĀJA PIEVĒRSTIES ARTIKULĀCIJAS VINGRINĀJUMIEM?

Artikulācija ir visa pamatā. Skaņu izruna ir tā –  ko mēs dzirdam. Bieži tā saistīta ar rakstīšanas prasmēm – kā dzirdu, tā rakstu. Kurzemnieki izrunā priedēkli „ jā” ar īso „a”, piemēram, janāk, jaraksta. Nepareizi priekšstati ir jāmaina.

SAVU PIEREDZI APKOPOJI PALĪGMATERIĀLĀ „DRAISKIE ARTIKULĀCIJAS VINGRINĀJUMI”. VAI ESI DOMĀJUSI PAR NĀKAMO IZDEVUMU – TURPINĀJUMU?

Neesmu gan domājusi.

KĀ DĒLS KRISTAPS UZTVĒRA DOMU – BŪT PAR MODELI MAMMAS GRĀMATĀ?

Dēls bija apmierināts un jutās pagodināts , ka var palīdzēt un būt noderīgs. Piedāvājumam fotogrāfēties Kristaps labprāt piekrita, viņam patika. Daži skolēni, ieraugot foto, labāk uztver vingrinājumu, tie patīk un palīdz darbā. Skolotāja paraugdemonstrējums vien nedod rezultātu.

VAI BIEŽI UZDEVI VINGRINĀJUMUS SAVIEM DĒLIEM, LAI PĀRLIECINĀTOS, KĀ TIE „ DARBOJAS DZĪVĒ”?

Sākumā dēliem pašiem vajadzēja  precizēt skaņu izrunu, tad arī pildīt artikulācijas vingrinājumus. Daudz tika mēģināts ar Kristapu. Liku paklausīties tekstiņus, prasīju padomu. Dēls arī pateica, ko domā, kas patīk, kas neizdodas.

LAI RAKSTĪTU GRĀMATU, GATAVOTU APJOMĪGĀKU MATERIĀLU, VAJAG LAIKU. VAI TEV IR BIJUSI IESPĒJA SEVI VELTĪT ARĪ KĀDAM VAĻASPRIEKAM?

Kādreiz adīju, tagad vairs ne. Materiālā apkopotais ir gadu gaitā krājies. Es īpaši nedomāju, ja radās kāda doma, pierakstīju.

KĀ TAVI DĒLI UZTVĒRA AIZŅEMTĪBU DARBĀ, JO BIEŽI DZIRDĒTS, KA SKOLOTĀJU BĒRNIEM JĀDALA MAMMAS UZMANĪBA AR CITIEM BĒRNIEM? VAI NERADĀS SAVA VEIDA GREIZSIRDĪBA?

Protams, paliek nepaveikti darbi mājās, jo man ir jāgatavojas nodarbībām. Vairāk manu aizņemtību izjuta, kad mācījos. Strādājot pirmsskolā, reizēm bija skumji 1. septembrī un Ziemassvētkos, kad mani bērni uzstājas koncertā, bet es esmu  ar pirmsskolas bērniem darbā un neredzu. Sākot strādāt Pelčos, es pirmo reizi sēdēju zālē kā mamma. Nebija jābūt kopā ar pirmsskolas bērniem, un es redzēju, kā mani bērni uzstājās. Acīs bija asaras.

KĀ TU ATPŪTIES? VAI ESI BIJUSI KĀDĀ CEĻOJUMĀ?

Mācību gada laikā daudz jābrauc – uz darbu, uz kursiem, bērnu vajadzībām, pieredzes apmaiņās. Atvaļinājumā gribu mieru, tad veidoju savu ritmu, lai tas ir mierīgs, nesteidzīgs.

NERETI DZIRD CILVĒKUS SAKĀM, KA NEPATĪK VAI NAV LAIKA LASĪT. VAI VASARĀ ESI IZLASĪJUSI KĀDU DAIĻLITERATŪRAS GRĀMATU?

Iesāku lasīt A. Grīna ,,Dvēseļu putenis”, jo vecākais dēls Oto piedalās filmas uzņemšanā pēc tāda paša nosaukuma. Vairāk lasu literatūru skolas vajadzībām. Daudz laika aizņem darbs ar datoru, ziņas izlasu. Ģimenē cenšamies noskatīties latviešu filmas. Var nezināt par ārzemniekiem, bet par latviešiem ir jāzina.

VAI TEV MĀJĀS IR KĀDS MĪĻDZĪVNIEKS, KAS UZMUNDRINA?

Ir jauna suņu meitene Brenda, kura uzmundrina. Dēls par viņu rūpējas, bet jāaudzina man. Vairāk pamīļojos ar runci Pēteri, kurš ir kaķis ar raksturu. Vakaros  viņš guļ man uz kājām. Tautā jau runā- kaķis noņem stresu. Vēl ir arī otrs kaķis Justs.

KUR IR TĀ VIETA, KUR GŪSTI SPĒKU, RELAKSĒJIES?

Mašīnā klausos mūziku no rīta. Dziedu līdzi, tā varu izpausties savā nodabā. Rodas kāda ideja, iedvesma.

KĀDS IR TAVS NOVĒLĒJUMS, UZSĀKOT JAUNO MĀCĪBU GADU?

Lai ir vēlme būt kopā ar saviem mīļajiem un skolas bērniem! Lai izdodas sajust emocionālo saiti ar bērniem!

Lai Tev daudz radošu ideju un veiksmes arī turpmāk! Paldies!      

Ar Adriju Brantevicu sarunājās kolēģe Inta Rūdolfa.