Labo darbu nedēļu skolā noslēdzām ar rudens talku. Laiks mūs šajā dienā nelutināja, bet tas nebija šķērslis, lai paveiktu darbus skolas apkārtnē un dārzā. Mazās rociņas papildināja zīļu un kastaņu krājumus skolas Dabas vides estētikas studijai. Daudziem pa spēkam bija žagaru lasīšana un lapu grābšana, dažiem bija uzticēts sakopt jauno rotaļu laukumu un dobes skolas teritorijā. Lauksaimniecībā gūtās prasmes 5.- 9. klašu skolēni pielietoja skolas sakņu dārzā. Savukārt lielie puiši godam tika galā ar vīru darbiem- malkas zāģēšanu, ražas savākšanu maisos. Prieks un gandarījums par kopīgi paveiktajiem darbiem!