Skolēnu brīvlaiku nedēļā skolotāji aktīvi izmantoja laiku, lai mācītos gan cits no cita, gan visi kopā.
Visas nedēļas garumā mūsu skolas skolotāji dalījās zināšanās un vadīja kursus interesentiem arī no citām izglītības iestādēm. Vizuālās mākslas skolotāja Agnese Fogele iedvesmoja kolēģus izmantot mālu vizuālās mākslas stundās un pirmskolas rotaļnodarbībās, metodiķe Santa Brasla un logopēdes Adrija Brantevica, Ieva Dēliņa iepazīstināja ar IKT un asistīvo tehnoloģiju iespējām mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, psiholoģe Inese Birģele un Narmadas tautskolas pasniedzēja Anda Pēkšēna aicināja skolotājus uz lekciju un praktiskām nodarbībām par tēmu “Pedagoģiskā atbalsta sistēma izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām sākumskolā”. Kursus “Mācību darba organizācijas īpatnības skolēniem ar speciālajām vajadzībām” Tukuma 3. pamatskolas skolotājiem vadīja direktores vietniece metodiskajā darbā Līga Kuršinska.
Trešdien skolā viesojās Antūžu speciālās internātpamatskolas skolotāja Aija Ozoliņa ar lekciju “Mācību līdzekļi matemātikā skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Ceturtdien skolā uzņēmām daudz ciemiņus, kuri piedalījās skolas rīkotajā praktiskās pieredzes konferencē “Iespēju tilts”. Piektdienas pēcpusdienā skolotāji pulcējās uz lekciju “Zēnu un meiteņu domāšanas procesa atšķirības”, kurā lektors Dr. Gundars Kuklis atraktīvā un koncentrētā veidā uzrunāja klausītājus, liekot gan pasmaidīt, gan nopietni aizdomāties par minēto tēmu.
Pelču skolas skolotāji devās arī ārpus skolas gan uz pirmskolas, gan sākumskolas jomas, gan matemātikas skolotāju tikšanos un mācībām grupā.
Kopumā pavadīta izglītojoša darbīga nedēļa.