Mūsējie SMU (skolēnu mācību uzņēmumi) februārī pabija gan Ventspilī, gan Kuldīgā.
Ziņu portālos varam lasīt rakstus par pilsētas tirdziņiem, kuros skolēni apgūst pārdošanas prasmes.
www.VENTASBALSS.lv “Varēja iegādāties dažādas preces un dāvanas”
www.kurzemnieks.lv “Skolēnu izdomai nav robežu”