Sestdien, 1. decembrī Rīgas Tehniskajā universitātē norisinājās stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa 2018” fināls, kurā Kuldīgas novadu pārstāvēja trīs finālisti, tostarp mūsu skolas 9. a klases skolēns Agris Baldiņš (skolotājas Iveta Pucena, Agita Leontjeva), kurš ieguva “Lielā stāstnieka” nosaukumu. Rīgā uzstājās arī mūsu stāstnieki Laura Dundure, Aivis Jakelis, Laurita Logina, Mārtiņš Katkēvičs. Stāstnieku konkursa finālā pabija arī Latvijas Radio 3 “Etnovēstis”. Raidījuma veidotāji sarunājās ar Agri, Lauritu un skolotāju Agitu. Sarunu ar Pelču skolas pārstāvjiem var dzirdēt 4. decembra raidījumā.
Apsveicam skolas stāstniekus ar sasniegumiem un paldies par ieguldīto darbu gan skolēniem, gan skolotājiem. Skolotāja Agita un lielie stāstnieki ir apņēmības pilni nākamgad atkal piedalīties konkursā.