Skolēni no 5.a līdz 9.a klasēm, divu nedēļu garumā, mācību stundās un arī vakara nodarbībās iepazina Lietuvu, Poliju, Portugāli, Turciju, kuras ir Erasmus+ programmas projekta partneru valstis.
Divu nedēļu darbs noslēdzās ar prezentācijām, kur katra klase stāstīja par sev iepazīt uzticēto valsti. 5.a klase stāstīja par Latviju, 6.a klase par Lietuvu, 7.a – par Poliju, 8.a klase prezentēja Portugāli un 9.a klase iepazīstināja ar Turciju.
Skolēni bija gatavojušies un centušies. Viņi bija ne tikai izpētījuši ģeogrāfisko novietojumu, klimatu, kultūras iezīmes, dabu, iepazinuši valstu galvaspilsētas, karogus, bet arī gatavojuši un garšojuši valstu tradicionālos ēdienus.
Prezentējot valstis, klausītājiem tika uzdoti jautājumi, kas izraisīja lielu atsaucību un prieku, ja atbilde bija pareiza.
Nākamais etaps- tikšanās erudīcijas konkursā “Gudrinieks”, kur varēsim novērtēt, ko uzzinājām un, ko atceramies par projekta partneru valstīm.