No 26. februāra līdz 2. martam skolā notika Vecāku nedēļa “Kopā roku rokā”. Nedēļas garumā vecāki bija aicināti vērot mācību stundas un satikt sava bērna mācību priekšmetu skolotājus.
Gandarījums, ka vecāki izmantoja šo iespēju, un viņu atsauksmes pēc mācību stundu vērošanas ir tikai pozitīvas. Daži vērotāji arī paši iesaistījās mācību procesā, atzīstot, ka bija ļoti interesanti.
Paldies vecākiem par sadarbību un ieinteresētību!