Saulei spīdot un zvaniņam skanot, 1.septembrī Viduskurzemes pamatskolā – attīstības centrā atkal satiekas gan skolēni, gan skolotāji, vecāki un skolas tehniskie darbinieki, lai kopā iesāktu jauno 2020./2021. mācību gadu. Lai tas izdodas veiksmīgs un veselīgs, lai nāk ar jauniem draugiem un jaunām zināšanām.