Speciālisti

Marta Žube – izglītības metodiķe/ speciālā pedagoga konsultācijas

Iveta Vēra – mūzikas terapijas nodarbības

Adrija Brantevica, Ieva Dēliņa – Barboleta nodarbības, logopēdijas nodarbības

Ināra Oļena – ABA terapijas nodarbības/ Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika

Līga Pakalne – ABA speciāliste/DVE (dabas vides estētikas nodarbības) /Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 29681689 (Līga Pakalne)