Speciālisti

Marta Žube – izglītības metodiķe/ speciālā pedagoga konsultācijas

Santa Brasla – izglītības metodiķe/ speciālā pedagoga konsultācijas/Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika

Iveta Vēra – mūzikas terapijas nodarbības

Anna Šteina – logopēdijas nodarbības

Adrija Brantevica, Ieva Dēliņa – Barboleta nodarbības, logopēdijas nodarbības

Jolanta Zorgenberga – nodarbības WSB (nodarbības silto smilšu iekārtā) un DVE (dabas vides estētikas nodarbības)

Ināra Oļena – ABA terapijas nodarbības/ Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika

Līga Pakalne – ABA terapeitu apmācībā/DVE (dabas vides estētikas nodarbības) /Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika

Lāsma Millere – ABA terapeitu apmācībā

Pieteikšanās konsultācijām pa tālruni 29681689 (Līga Pakalne)