Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

2016.gads

“Training in Europe for professional and personal development”
Nr. 2016-1-LV01-KA101-022532

Lasīt vairāk

2017.gads

“Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā”
Nr. 2017-1-LV01-KA101-035313

Lasīt vairāk

2018.gads

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros”
2018-1-LV01-KA101-046815

Lasīt vairāk

2020.gads

Increasing the professional capacity of teachers of Viduskurzeme primary school – development centre
2020-1-LV01-KA101-077312

Lasīt vairāk