Mācību mobilitāte skolu pedagoģiskajam personālam

2016.gads

“Training in Europe for professional and personal development”
Nr. 2016-1-LV01-KA101-022532

Lasīt vairāk

2021. gads

ERASMUS+ PROGRAMMA: MĀCĪBU MOBILITĀTE SKOLU PEDAGOĢISKAJAM PERSONĀLAM

Projekts:  Nr. 2021-1-LV01-KA121-SCH-000005317

Lasīt vairāk

2017.gads

“Pedagogu profesionālā pilnveide – atbalsts kompetenču pieejā balstītas izglītības satura ieviešanai Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā”
Nr. 2017-1-LV01-KA101-035313

Lasīt vairāk

2022.gads

MĀCĪBU MOBILITĀTE SKOLU PEDAGOĢISKAJAM PERSONĀLAM

Projekts:  2022-1-LV01-KA121-SCH-000062971

Lasīt vairāk

2018.gads

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogu konkurētspējas un sektorālās mobilitātes veicināšana izglītības sistēmas strukturālo pārmaiņu ietvaros”
2018-1-LV01-KA101-046815

Lasīt vairāk

2020.gads

Increasing the professional capacity of teachers of Viduskurzeme primary school – development centre
2020-1-LV01-KA101-077312

Lasīt vairāk

Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogi viesojas Somijā
No šī gada 3.-9. oktobrim Erasmus+ mobilitātes projekta “Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagoģiskā personāla profesionālās kapacitātes paaugstināšana”
(Nr. 2020-1-LV01-KA101-077312) ietvaros, mums bija iespēja piedalīties  pieredzes apmaiņas braucienā, kurš norisinājās Somijā. Gandrīz nedēļas garumā mēs varējām vērot un piedalīties dažādās ar sociālo darbu un pieaugušo, speciālo izglītību saistītos pasākumos. Šīs nedēļas laikā viesojāmies Helsinku jaunajā Ooda bibliotēkā, Haltia – valsts dabas muzejā, KotiPesa bērnu un jauniešu labklājības  centrā un Citynuokkari jauniešu centrā. Apmeklējām Loimas Evanģēlisko Tautas augstskolu, Sarkas nacionālo lauksaimniecības muzeju. Iepazināmies ar pieaugušo izglītības un sociālā darba iespējām Loimas pilsētiņā.

Īpašu uzmanību pievērsām somu pieredzei un idejām par speciālo izglītību un sociālo atbalstu ģimenēm ar bērniem ar speciālām vajadzībām, kā arī šo bērnu/jauniešu tālākajām iespējām darba tirgū un sociālo atbalsta sistēmu.

Intensīvās darba dienas, apmeklējot iestādes un uzņēmumus un tiekoties ar to pārstāvjiem, centāmies sabalansēt ar Somijas kultūras un arhitektūras iepazīšanu, ciemojoties muzejos, mākslas namos, bibliotēkās un baudot brīnišķīgo Somijas dabu.

Katru dienu beidzām ar dienas refleksiju un idejām, kuras radušās dienas ietvaros.

Ineses Andersones teksts un foto