Kontakti

VIDUSKURZEMES PAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS CENTRS

Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322
pelci_sk@kuldiga.lv | +371 633 26 138

Seko mums Facebook un uzzini pirmais par skolā notiekošajām aktivitātēm!

SKOLAS REKVIZĪTI

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ.Nr. 90000035590
PVN reģ.Nr. LV90000035590
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV98TREL9800465620100

Preču vai pakalpojuma saņēmējs (vai saņemšanas vieta):
Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs
“Saules Stari”, Pelču pagasts, Kuldīgas novads, LV-3322

Administrācijas un speciālistu kontakti

Ināra Oļena

direktore
+371 29130297

Vēsma Eida

vecākā audzinātāja
+371 29905267

Zane Kūlaine

direktores vietniece izglītības jomā

(speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem -21015811)

+371 26536487

Lāsma Millere

direktores vietniece izglītības jomā

(kokizstrādājumu izgatavošana -22543041;

ēdināšanas pakalpojumi- 22811021;

mežsaimniecība -22623001;

mājturība – 22814011)

+371 29187505

Inese Andersone

direktores vietniece izglītības jomā
+371 28216124

Līga Pakalne

direktores vietniece izglītības jomā

(attīstības centra vadītāja;

speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem – 21015911;

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem -01015811;

speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem garīgās attīstības traucējumiem -01015911)
+371 29681689

Inese Birģele

psiholoģe
+371 26513278

Ģirts Immers

sociālais pedagogs
+371 28829988

Atrašanās vieta kartē

Sūtīt ziņu