Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un mācekļu mācību mobilitāte

2016.gads

“Profesionālo iemaņu attīstīšana Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra   profesionālo programmu audzēkņiem atbilstoši Eiropas Savienības darba tirgus prasībām”.
Nr.2016-1-LV01-KA102-022531

Lasīt vairāk

2017.gads

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības  centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai
Nr.2017-1-LV01-KA102-035393

Lasīt vairāk

2018.gads

Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai
Nr. 2018-1-LV01-KA102-046781

Lasīt vairāk

2019.gads

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu starptautiskā prakse profesionālo iemaņu pilnveidošanai
Projekts Nr. 2019-1-LV01-KA102-060174

Lasīt vairāk

2020.gads

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo iemaņu pilnveidošana
Projekts Nr.  2020-1-LV01-KA102-077314

Lasīt vairāk

2021.gads

Kvalitatīva profesionālā izglītība jauniešu ar speciālām vajadzībām iekļaušanai darba tirgū

Projekts:  Nr.2021-1-LV01-KA122-VET-000016463

Lasīt vairāk

2022.gads

VIDUSKURZEMES PAMATSKOLAS-ATTĪSTĪBAS CENTRA ARODKURSU AUDZĒKŅU PROFESIONĀLO kompetenču pilnveide

Projekts: Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra arodkursu audzēkņu profesionālo kompetenču pilnveide, Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000071400

Lasīt vairāk