Attīstības centra darba analīze (2019.gada 1. jūnijs – 2020.gada 31.maijs)

Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs
Attīstības centra darba analīze
Periods: 2019.gada 1. jūnijs – 2020.gada 31.maijs

KONSULTĀCIJAS , PEDAGOĢISKO PALĪDZĪBU UN AGRĪNO SPECIĀLO VAJADZĪBU DIAGNOSTIKU SNIEDZA ŠĀDI SPECIĀLISTI:

 • Santa Grietēna – Mg.paed., Montesori skolotāja, speciālais pedagogs, darbā izmanto Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.
 • Ināra Oļena – Mg.paed., ABA terapijas speciālists apmācībā.
 • Santa Brasla – Mg.paed. speciālais pedagogs, darbā izmanto Minhenes funkcionālās attīstības diagnostiku.
 • Adrija Brantevica – Mg.paed., logopēde.
 • Agnese Fogele – Mg.paed., speciālais pedagogs.
 • Zane Kronberga – klīniskā psiholoģe.

Šajā mācību gadā izstrādāti 9  mācību un metodiskie materiāli, kuri pieejami skolas mājas lapā www.viduskurzeme.lv

 • pilnveides semināri, kuros kopumā piedalījušies 417 dalībnieki.

REALIZĒTĀS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES  PROGRAMMAS:

 • ‘’Mācību procesa organizēšanas īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’;
 • ‘’IKT un asistīvo tehnoloģiju izmantošanas iespējas mācību procesa organizēšanā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem’’;
 • ”Krāsaino smilšu spēles”;
 • ”Mācību procesa organizēšanas īpatnības izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”;
 • ‘”Pedagogu digitālās lietpratības pilnveide”.

Tāpat šajā mācību gadā ir organizētas vairākas meistarklases par dažādām tēmām gan vecākiem, gan pedagogiem.

Logopēdiem šajā gadā tika organizēts pasākums – “Eiropas logopēdu diena” un 4 logopēdu praktikumi, kuros kopumā piedalījās 44 dalībnieki.

Šajā mācību gadā kopumā tika nodrošinātas 1034 konsultācijas un nodarbības 86 bērniem. Piedāvātie konsultāciju un nodarbību veidi – speciālā pedagoga konsultācijas, Montesori nodarbības, logopēdijas konsultācijas, ABA terapijas nodarbības, Mūzikas terapijas, WSB un Dabas vides estētikas nodarbības.

Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra pedagogi regulāri papildina savas zināšanas dažādos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināros, dažādo mācību vidu un vienmēr ir gatavi dalīties savās zināšanās.

Sniegtas konsultācijas novada pedagogiem par dažādiem pedagoģiskajiem jautājumiem – visbiežāk skolotāji vēlējās saņemt konsultācijas par atbalsta pasākumu ieviešanu skolā un piemērošanu konkrētiem bērniem, kā arī konsultācijas par darbu ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Tā kā šajā mācību gadā organizējām nelielu grupu meistarklases par dažādiem jautājumiem, tad pedagogi, lai saņemtu konsultācijas, labprāt tās apmeklēja.