Skolas tradīcijas

Skolai ir īpašas tradīcijas:

 • Zinību diena
 • Drošības diena
 • Sēņu izstāde
 • Olimpiskā sporta diena
 • Rudens, pavasara talka
 • Skolotāju diena
 • Skolas Prezidenta vēlēšanas
 • Miķeļdiena
 • Mārtiņdienas godāšana
 • Lāčplēša dienas pasākums
 • 18. novembra svētki
 • Vecāku atbalsta pasākumi
 • Ziemassvētku koncertuzvedums
 • Barikāžu atceres pasākums
 • Valentīndiena
 • Izteiksmīgās runas konkurss “Valodiņa”
 • Stāstnieku konkurss “Teci, teci, valodiņa”
 • Atraktīvas mācību priekšmetu tematiskās pēcpusdienas
 • Arodu nedēļa
 • Lieldienu svinēšana
 • Mātes dienas koncerts
 • Pēdējais Zvans
 • Sporta diena kopā ar vecākiem
 • Vecāku svinīgā pieņemšana pie skolas direktores
 • “Gada Balva”
 • Konkurss “Skolas Lepnums”