Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam, projekta Nr. LLI-379 (PERFORM)

IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām

Projekta nosaukums: IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām (The pilot model of PERFECT organization providing teaching and social integration services for children and youth with special needs)

Projekta akronīms: PERFORM

Projekta partneri:

  • vadošais partneris – Kaišiadorių Šventosios Faustinos mokykla
  • partneris – Kuldīgas novada pašvaldība

Projekta īstenošanas termiņi: 01.03.2018. -31.12.2021.

Projekta mērķis: izveidot bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām ideālu sociālās integrācijas organizācijas modeli, iepazīstot labas prakses piemērus Latvijā un Lietuvā, analizējot problēmas, kā arī pieejamos resursus un zināšanas programmas teritorijās.

Projekta finansējums: kopējais finansējums – 398 560 EUR (338 780 EUR – 85 % no ERAF un 59 780 EUR – 15 % valsts finansējums).

Mērķauditorija: projekta partneru iestādes, skolēni, pedagogi, vecāki, aprūpētāji.

Galvenās projekta aktivitātes:
1. izveidot, pielāgot un publiskot ideālu izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu organizācijas modeli bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
2. 3 starptautisku vasaras nometņu organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
3. uzņēmējdarbības ideju konkursa organizēšana bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām;
4. izglītojošu pasākumu organizēšana vecākiem un citiem ģimenes locekļiem;
5. personāla apmācību organizēšana;
6. radīt un ieviest pakalpojumu uzraudzības un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu programmas teritorijā;
7. organizēt skolēnu apmaiņu;
8. izveidot Senses klīniku bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām.

Projekta koordinators (vadošais partneris): Rūta Stankiene , e-pasts: rutastank@gmail.com

Saite uz Programmas mājas lapu: www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES mājas lapu: www.europa.eu

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs un šī publikācija nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Apmaiņas programmas brauciens uz Lietuvas Republikas pilsētas Kaišiadorys St. Faustina skolu

No šā gada 1. līdz 10. oktobrim astoņi Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra 9. klases skolēni kopā ar skolotājām Zintu Olti un Sanitu Lugovsku devās apmaiņas programmas braucienā uz Lietuvas Republikas pilsētas Kaišiadorys St. Faustina skolu projekta LLI “IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām” LLI-379 (PERFORM) ietvaros.

Brauciena laikā skolēni pilnveidoja sociālās prasmes, sadarbojoties ar Lietuvas skolēniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī apmeklēja dažādus kultūras pasākumus, tā veidojot izpratni par lietuviešu tautas kultūras daudzveidību. Skolēni iepazina Lietuvas tautas mākslu un etnogrāfiju, piedalījās dažādās praktiskās nodarbībās un sportiskās aktivitātēs, tā veicinot izglītojamo integrēšanos sabiedrībā.

Katru dienu skolēni apmeklēja praktiskās nodarbības, kurās zīmēja senās lietuviešu spēka zīmes, ieguva zināšanas par šo zīmju nozīmi un lietošanu kā senatnē tā arī mūsdienās; apguva pamatus tādām senajām daiļamatniecības nozarēm kā filcēšana, sadzīves priekšmetu veidošana no māla un rotaļlietu izgatavošana. Īpašu skolēnu atsaucību un interesi izraisīja maizes cepšana pēc senas receptes.

Vakaros skolēni apmeklēja boulinga centru, kino teātri, kā arī pilsētas bibliotēkā izmēģināja 3D spēles.

Mājās mobilitātes dalībnieki atgriezās priecīgi un gandarīti par gūtajiem iespaidiem un jauniegūtajiem draugiem.

Published 15.10.2019.

Skolēnu radošās nometnes Lietuvā un Latvijā

Š.g. augusta mēnesī, līdz ar atsevišķu ierobežojumu  mazināšanu,  ievērojot   piesardzību,   Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “IDEĀLAS organizācijas modelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām” Nr. LLI-379 (PERFORM) ietvaros tika organizēti trīs starptautiski pasākumi – divas skolēnu  vasaras nometnes Lietuvā, Kaišadores  novadā, kā arī lietuviešu skolēnu apmaiņas programma Kuldīgā.

Projekta partneri ir Lietuvas Kaišadores St. Faustinas skola un Viduskurzemes pamatskola-attīstības centrs. 2019./2020.mācību gadā projekta ietvaros ir izdevies noorganizēt vecāku apmācības par konfliktu risināšanu un atbalstu skolēnu ar speciālām vajadzībām izglītības procesā. Ir notikušas divas pedagogu pieredzes apmaiņas programmas, kurās   Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolotājiem bija iespēja iepazīties ar Kaišadores St.Faustinas skolas pieredzi sociālo pakalpojumu sniegšanā, savukārt lietuvieši Pelčos iepazinās ar dabas vides estētikas, mūzikas terapijas, sensorās istabas, silto smilšu iekārtas un citām iespējām skolēnu izglītības procesa pilnveidošanā.

Katrā nometnē Lietuvā bija iespēja piedalīties 15 Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra skolēniem. Nometņu aktivitātes norisinājās Rumšišķes un Pratkūnes Brīvdabas muzeju teritorijā. Skolēni iepazina lietuviešu tradicionālo amatniecību, piedalījās aušanas nodarbībās, iepazina lietuviešu kulināro mantojumu,  sportoja kopā ar lietuviešu skolēniem.

Savukārt Kuldīgā lietuviešu skolēni izbaudīja Ventas rumbas skaistos skatus, apmeklēja Riežupes smilšu   alas, Adatu torni, Kuldīgas muzeju, iepazinās ar rotkaļa profesiju, izbaudīja Kuldīgas vēsturisko šarmu un senatnīgo gaisotni.

Iespēja piedalīties šādās aktivitātes jauniešiem ar speciālām vajadzībām dod iespēju kvalitatīvāk pavadīt brīvo laiku, mācīšanās notiek caur pieredzi, veicina sociāli iekļaujošu vidi,  pilsonisko aktivitāti un palīdz personīgajā izaugsmē.

Šī informācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs un šī publikācija nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Published 5.09.2020.

Pedagogu pieredzes apmaiņa Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas   projekta “Ideālas organizācijas pilotmodelis izglītības un sociālās integrācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām”

Nr. LLI-379 (PERFORM) ietvaros

Šajā mācību gadā Viduskurzemes pamatskolas-attīstības centra pedagogi dalījās savā pieredzē ar Kaisiadory’s Sv. Faustinas skolas pedagogiem. Labās prakses apmaiņa bija viena no pēdējām projekta aktivitātēm, kuras  tika organizētas ZOOM platformā. Logopēde Adrija Brantevica iepazīstināja lietuviešus ar Widgit sistēmu un darbu ar Barboleta līdzsvara platformu, Jolanta Zorgenberga iepazīstināja ar savu darbu Dabas Vides Estētikas studijā, kā arī ar silto smilšu iekārtu, direktores vietniece izglītības jomā Lāsma Millere pastāstīja par profesionālo izglītības programmu īstenošanu, darba vidē balstīto mācību  un prakšu organizāciju, Erasmus+ mācību mobilitātēm  ārvalstīs profesionālo mācību programmu audzēkņiem. Iveta Vēra vadīja atklāto stundu, iepazīstinot lietuviešus ar dažādām mūzikas terapijas metodēm. Projekta partneri guva ieskatu  Saori aušanas nodarbībās un  skolotājas Olitas Jermolovas un viņas audzēkņu brīnišķīgajos darbos. No Lietuvas partneru puses bija jūtama patiesa ieinteresētība, jo  pieredzes apmaiņa ir ļoti svarīgi gan skolu savstarpējās sadarbības attīstībai, gan pedagogu profesionālajai izaugsmei, veidojot mūsdienīgu mācību vidi.