TAKE PRECAUTION, END THE DANGER

Projekta publicitātes video

Projektā piedalās skolēni vecumā no 9-17 gadiem no Turcijas, Latvijas,  Portugāles un Ukrainas.  Projekta aktivitātes ir saistītas ar elektrodrošību, ugunsdrošību, ceļu satiksmes noteikumiem,  civilo aizsardzību, drošību uz ūdens. Tā kā visās projektā iesaistītās izglītības iestādēs  mācās skolēni ar speciālām vajadzībām, projekta gaitā tiek sagatavoti dažādi uzskates materiāli, lai uzlabotu skolēnu drošību sadzīvē un skolā.

School introduction video