Skolas vēsture

Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs atrodas Kuldīgas novada Pelču pagastā. Skolas ēka celta 1963. gadā Kurmāles bērnu nama vajadzībām.Pirmā direktore – R.Zvirbule (1981-1982).

1981. gada 1. septembrī Kurmāles bērnu nama vietā izveidoja Pelču internātpalīgskolu.

1992. gadā tika izstrādāts un apstiprināts speciālās skolas nolikums, kurš sniedza plašākas iespējas bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem intelektuālai un garīgai attīstībai, kā arī nodrošināja atbilstošu sagatavošanu darbam un dzīvei.

1996. gada 1. septembrī tika sākta smagi slimo “C” līmeņa bērnu apmācība.

1998. gadā tika dibināts Attīstības centrs, kura metodiķi sniedz palīdzību skolēniem, vispārizglītojošo skolu pedagogiem un skolēnu vecākiem.

2012./2013.m.g. skolā mācās 174 skolēni ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem. Mācības  notiek ne tikai internātpamatskolas vecajā un jaunajā ēkā, bet arī Pelču pilī.

2019. gada 28. februārī, Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma lēmumu par Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu no 2019. gada 1. augusta. Skolas nosaukums no 2019. gada 1. septembra būs Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs.