Digitālie

Reizrēķins

Interaktīva spēle PowerPoint reizrēķina apguvei.

Lejuplādēt

Krāsainie namiņi

Interaktīva spēle PowerPoint kognitīvo procesu attīstīšanai. Materiāls izmantojams iPad, planšetēs, datoros.

Lejuplādēt

Krāsainās figūras

Interaktīva spēle PowerPoint ģeometrisko figūru, to krāsu un formu atpazīšanai. Materiāls izmantojams iPad, planšetēs, datoros.

Lejuplādēt

Interaktīvs materiāls skaņas/ burta S apguvei

Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Cipari

Interaktīva spēle PowerPoint ciparu atpazīšanai. Materiāls izmantojams iPad, planšetēs, datoros.

Lejuplādēt

Karotes

Interaktīva spēle PowerPoint vienādu formu noteikšanai. Materiāls izmantojams iPad, planšetēs, datoros.

Lejuplādēt

Latviešu tautasdziesmas ar pirkstiņvingrinājumiem

Interaktīvs mācību līdzeklis valodas mācībās. Smalkā motorika. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Sniegavīri

Interaktīva spēle PowerPoint krāsu formu, lietu īpašību atpazīšanai un nosaukšanai. Materiāls izmantojams iPad, planšetēs, datoros.

Lejuplādēt

Interaktīvs materiāls skaņas/ burta K apguvei

Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Interaktīva spēle krāsu atpazīšanai

Interaktīvs mācību materiāls krāsu apguvei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Interaktīvs materiāls vārda pirmās skaņas apgūšanai

Interaktīvs mācību materiāls vārda pirmās skaņas noteikšanai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Atrodi īsto ēnu!

Interaktīvs mācību materiāls, kurā katrai lietai un dzīvniekam jāatrod viņa pareizā ēna.Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Papildmateriāls pasakai "Kukulītis"

Interaktīvs papildmateriāls darbam ar pasaku “Kukulītis.” Izmantojams stāstījuma veidošanai pēc sižetiskajiem asttēliem, atbilstoši secīgiem notikumiem pasakā. Darbs ar vārda pirmās skaņas noteikšanu.

Lejuplādēt

Izlasi!

Interaktīvs mācību materiāls lasīšanas prasmju pilnveidei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Par lapu

Interaktīvs mācību materiāls. nosauc rudens raksturīgāko dabas norisi. Skaties, lasi vai klausies priekšā lasījumu.Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Augļi, ogas un dārzeņi

Interaktīvs mācību materiāls augļu, ogu un dārzeņu apguvei un diferenciācijai. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām.

Lejuplādēt

Draudzējos ar Š!

Interaktīvs mācību materiāls skaņas Š apguvei. Izmantojams iPad, planšetēs, datoros. Izmantojams pirmsskolas un sākumskolas izglītojamiem, izglītojamiem ar speciālajām vajadzībām, izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.

Lejuplādēt