Metodiskās komisijas

2020./ 2021. m.g. skolā darbojas šādas metodiskās komisijas

  1. 21015811 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Līga Ciņķe
  2. Internāta skolotāju metodiskā komisija, vadītāja – Santa Millere
  3. Profesionālās pamatizglītības programmu metodiskā komisija, vadītāja – Zinta Olte
  4. 21015911 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Lāsma Šternberga