Metodiskās komisijas

2020./ 2021. m.g. skolā darbojas šādas metodiskās komisijas

  1. 21015811 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Līga Ciņķe
  2. Internāta skolotāju metodiskā komisija, vadītāja – Dace Ribaka – Gluškova
  3. Profesionālās pamatizglītības programmu metodiskā komisija, vadītāja – Evija Jakubovska
  4. 21015911 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Juta Skude-Vanaga