Metodiskās komisijas

2023./ 2024. m.g. skolā darbojas šādas metodiskās komisijas

  1. 21015811 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Līga Ciņķe
  2. Profesionālās pamatizglītības programmu metodiskā komisija, vadītāja – Zinta Olte
  3. 21015911 programmas metodiskā komisija, vadītāja – Inga Rence-Remte