Atbalsts skolēniem

Skolā pieejamie speciālisti

Psihologa konsultācijas
Psihiatra konsultācijas
Skolas medmāsas
Sociālais pedagogs
Logopēdi

Skolēniem pieejamas nodarbības

Mūzikas terapija
Montesori
Dabas vides estētikas studija
Sensorā istaba
Silto smilšu iekārta