Kuldīgā ir skaista tradīcija – 18. novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, teikt paldies tiem cilvēkiem, ar kuriem un kuru veikumu dažādās nozarēs novads lepojas. Goda balvu par aizrautīgu darbu ar bērniem un jauniešiem  saņēma arī mūsu skolas skolotājs, Ēdoles un Lipaiķu luterāņu draudžu mācītājs, kristīgo skautu vadītājs DIDZIS SKUŠKA. Lepojamies!